BejelentésMagyar Faluegészségügyi Tudományos Társaság

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


VIII. konferencia


A Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének interdiszciplináris fóruma

a Magyar Faluegészségügyi Tudományos Társaság VIII. konferenciája

A nyomor ellátása

Leszakadó néprétegek - a mélyszegénység sajátos ellátási igényei és hatása a közegészségügyre

Időpontja: 2016. november 30. 9-16 óra

Helyszíne: Semmelweis Egyetem, Nagyvárad téri Elméleti Tömb, Johan Béla terem

Orvosszervező adatai: dr. Simek Ágnes Ph.D, e-mail: simek.agnes@gmail.com

Ellátási igények

Levezető elnök: dr. Pálvölgyi Gabriella, főorvos, Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

9:00 dr. A túlélés lehetőségei halmozottan hátrányos helyzetű emberek számára a mai egészségügyi ellátásban dr. Simek Ágnes Ph.D., c. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék

9:30 Többszörös hátrány a prostitúciós iparban prof. dr. Forrai Judit, csoportvezető egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Tanszék

10:00 Roma gyermekek egészségi állapota, orvosi alapellátása dr. Huszár András, házi gyermekorvos, a HGYE volt elnöke

11:30 A lakóhely szerepe a mélyszegénységben élők kórházi és ambuláns ellátásában dr. Frankfurter Márta, osztályvezető főorvos, Kenessey Albert Kórház, Infektológiai Osztály, Balassagyarmat

11:00 Megbeszélés

11:30 Szünet

Megoldási lehetőségek

Levezető elnök: dr. Tamásy Erzsébet Ph.D. kriminológus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jogi Kar

12:00 A nyomor kezelése dr. habil. Krémer Balázs, habilitált egyetemi docens, Szociológia Tanszék, Debreceni Egyetem

12:30 A megelőzés legfontosabb eleme: oktatás képzés az óvodától Orbán Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom tanár

13:00 A szociális munka szakmai és etikai elveinek érvényesítése a mélyszegénység kezelése során Nemes Judit, oktatási rektorhelyettes, Wesley János Lelkészképző Főiskola

13:30 Az egyenlőtlenségek össztársadalmi kárai - mi volna a társadalompolitika feladata? Misetics Bálint, szociálpolitikus, ELTE, TáTK

14:00 Megbeszélés

Felkért hozzászóló

Szociális védőháló – a hajléktalanság megelőzése dr. Chen Sheng Wei, vezető jogi ügyvivő, NSz Jogsegély Szervezet

A tanfolyam háziorvosok, gyermekorvosok, belgyógyászok, infektológusok és népegészségügyi szakorvosok számára 6 pontra akkreditált

 


 

Beszámoló a MOTESZ interdisciplináris fórumáról

November 30-án a SE Johan Béla dísztermében zajlott a Magyar Faluegészségügyi Tudományos Társaság szervezésében „A nyomor ellátása” címen.

A mélyszegénységben, fogyatékkal, társadalmi devianciával élők egészségügyi ellátásának Visszásságait és javításának lehetőségeit elemezték. Filozófiai, szociológiai, egészségügyi értelemben határozták meg a hátrányos helyzetűség fogalmát. Leírták egészségi állapotuk statisztikailag igazolt romlását, felhívták a figyelmet egészségügyi ellátásuk nehézségeire, de ugyanakkor a társadalmi anomáliára is: a sok esetben fölöslegesen ismételt vizsgálatok költségeire, az egyéb rászorulók várakozási idejének megnövekedésére. Megállapították, hogy ugyanazokkal az objektív nehézségekkel küzdenek az alapellátásban, a kórházi és szakellátásban is, ami mellé nemcsak a civilek de a szakdolgozók előítéletei is társulnak.

A megoldás, a leszakadó néprétegek egészségi-egészségügyi konszolidációja csak széles társadalmi összefogással, az egészségügyi, szociális és családügyi szféra, a civil társaságok, egyházi szervezetek összefogásával lehetséges.


A legfontosabb, mint minden kór esetében, a megelőzés. itt a legnagyobb feladat egyértelműen az oktatásra hárul: a beszélőképes kortól szükséges a helyes kommunikáció, konfliktuskezelés, asszertív életmód oktatása és gyakorlása.

Az előadók is a téma sokrétűségének megfelelően széles palettán képviselték a felsőoktatási képzőhelyeket, az általános és a hátrányos helyzetűek ellátásával speciálisan foglalkozó egészségügyi intézményeket: dr. Pálvölgyi Gabriella, Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, dr. Simek Ágnes Ph.D. SE Családorvosi Tanszék, prof. dr. Forrai Judit, SE Népegészségtani Tanszék, dr. Huszár András, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének volt elnöke, dr. Frankfurter Márta, Kenessey Albert Kórház, Infektológiai Osztály vezetője, dr. Tamási Erzsébet Ph.D. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jogi Kar, dr. habil. Krémer Balázs, Debreceni Egyetem, Szociológia Tanszék, Orbán Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom tanár, Nemes Judit, Wesley János Lelkészképző Főiskola, Misetics Bálint, ELTE, Társadalomtudományi Kar, dr. Chen Sheng Wei, NSz Jogsegély Szervezet.

A széleskörű érdeklődést mutatja, hogy a konferencián részt vett az Állampolgári Jogok Biztosának két vezető munkatársa, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár volt főigazgatója, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal nyugalmazott osztályvezetője, az ÁNTSZ népegészségügyi szakemberei, kórházak szociális igazgatásában dolgozók, védőnők, háziorvosok, népegészségügyi és gyermek szakorvosok, infektológusok, szakápolónők, hajléktalanellátók orvosai és szociális munkásai, szociológusok, sőt jogászok is ellátogattak a rendezvényre.

Remélhetőleg az itt elhangzottak az irányítás szintjén visszahatnak majd a mélyszegények, hajléktalanok, halmozottan hátrányos helyzetűek komplex ellátására.

 

 

 

Smile

 

VII. konferencia

Mit ér az ember (egészsége), ha szín(-es) magyar?

Esélyegyenlőség biztosítása a cigány nemzetiség egészségügyi ellátásában

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

2014. október 3.