BejelentésMagyar Faluegészségügyi Tudományos Társaság

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:

 

Kik élik túl a klímaváltozás hatásait, és hogyan? Avagy a klímaváltozás egészségügyi hatásai

A Magyar Faluegészségügyi Tudományos Társaság X. konferenciája

valamint

a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének interdiszciplináris fóruma

2020. szeptember 30.

Web-konferencia

 

Fővédnök: Prof. Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár

8:15- 9:00 Regisztráció

9:00- 9:05 Megnyitó

Levezető elnök: Prof. Dr. Cseh Károly,egyetemi tanár

Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet

9:05-9:50 Prof. Dr. Haszpra László, MTA doktora, c. egyetemi tanár

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

A klímaváltozás fizikai háttere

Felkért hozzászóló: Lakosa Alina VI. éves medikus, Semmelweis Egyetem, ÁOK

9:50- 10:35 Dr. Páldy Anna Ph.D. szaktanácsadó, Nemzeti Népegészségügyi Központ

A klímaváltozás hatásai a szervezetre

10:35-10:50 Kávészünet

10:50-11:35

dr. Ócsai Lajos, ny. járványügyi főorvos

Magyar Zoonózis Társaság főtitkára

A klímaváltozás hatása a fertőzésekre

11:35-12:20 dr. Simek Ágnes Ph.D. c. egyetemi docens

Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet A hátrányos helyzetűek esélyei a változó világban

Felkért hozzászólók:

Csépányi Gabriella, elnök, Diótörés Drogprevenciós Alapítvány,

Bartos Pál, elnök, Hallatlan Egyesület a hallássérültekért,  Dallos Zsuzsanna, elnök, Afázia – az Újrabeszélők Egyesülete

12:20-13:00 Ebédszünet

Levezető elnök: Prof. Dr. Szilárd István, egyetemi tanár

Pécsi Tudományegyetem, Műveleti Medicina Tanszék

13:00-13:45 Prof. Dr. Rurik Imre, egyetemi tanár

Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék

A klímaváltozás hatása az idősekre, krónikus betegekre

13:45-14:30 Antal Emese, dietetikus, szociológus TÉT Platform Egyesület szakmai  vezetője

Klímaváltozás és táplálkozásunk -hogyan tudjuk óvni a Földet?

14:30-14:45  Kávészünet

14:45-15:30 Dr. Csépe Péter, tudományos főmunkatárs

Semmelweis Egyetem, Népegészségügyi Intézet

Mit tehetünk a legszegényebb néprétegek védelmében?

Felkért hozzászólók:

Nemes Judit, rektorhelyettes, Wesley János Lelkészképző Főiskola,

Dr. Springó Zsolt, háziorvos, Vajszló, Pécs-Ormánsági Prevenciós Praxisközösség


15:30-16:15

Orbán Zsuzsanna középiskolai tanár

Kitekintés: A környezeti nevelés egyes országokban

 

Zárszó

A rendezvényen való részvétel ingyenes

Szakma szerinti elszámolható pontértéke: 16

 

Jelentkezés: OFTEX rendszerben vagy a www.motesz.hu oldalon online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

ORVOSTÖRTÉNETI MUNKABIZOTTSÁGA

1023 Budapest, Török utca 12.

MEGHÍVÓ

A Magyar Tudományos Akadémia Orvostörténeti Munkabizottsága, a MTA Egyetemtörténeti Albizottsága, a MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, a Magyar Orvostörténelmi Társaság, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Levéltári Szövetség, valamint a Magyar Levéltárosok Egyesületének Oktatás-, és Tudománytörténeti Szekciója által szervezett tudományos konferenciára

Az ülés helye: a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasóterme,

Budapest, Széchenyi István tér 9.

Az ülés időpontja: 2018. november 16. (péntek) 10 óra

(Az előadások időtartama 15 perc)

PROGRAM

I. Orvostörténeti szekció

250 éve alakult az első hazai orvostudományi kar a Nagyszombati Egyetemen.

Megnyitó: VARGA Benedek (Magyar Nemzeti Múzeum, főigazgató) 

 1. rész - Levezető elnök: KAPRONCZAY Károly (MTA Orvostörténeti Bizottság elnök, Magyar Orvostörténelmi Társaság főtitkár)

Szögi László (MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, c. egyetemi tanár):

Magyar orvosok a külföldi egyetemjárásban.

Magyar László András (M.N.M. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár Adattár,

igazgató helyettes):

A nagyszombati egyetem orvosi karának alapítása.

Gazda István (Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, igazgató):

A magyar orvosi kar budai és pesti évei, 1777-1825.

Kapronczay Károly:

A reformkor és a neoabszolutizmus évei.

Szünet

 1. rész – Levezető elnök: KAPRONCZAY Károly

Molnár László (Semmelweis Egyetem Levéltár, igazgató):

A budapesti orvostudományi kar története 1872-1945.

Balázs Péter (Semmelweis Egyetem - Általános Orvostudományi Kar - Népegészségtani Intézet):

A magyar orvosképzés átformálása 1951-től.

Forrai Judit (Semmelweis Egyetem - Általános Orvostudományi Kar - Népegészségtani Intézet):

Az egyetemi fogorvosképzés korszakai

Szabó Attila (Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, szakgyógyszerész):

Az egyetemi gyógyszerészképzés hazai története

Ebédszünet

II. Egyetemtörténeti szekció

Egy különleges év. 1918 és a magyar felsőoktatás tervei és történései az összeomlás előtt és után.

Megnyitó

1. rész - Levezető elnök: Szögi László

Batalka Krisztina (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – levéltárvezető):

Temesvár-Kassa. Új műegyetemek alapítási kísérletei. A csaknem megnyílt temesvári műegyetem.

Zsidi Vilmos (Budapest, Corvinus Egyetem, levéltárvezető):

Az alá nem írt alapítólevél. A közgazdasági kar terve.

Varga Júlia (Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Egyetemi Könyvtár és Levéltár, főlevéltáros):

Egy elképesztő tanév. Politikai harcok és az autonómia felfüggesztése a Budapesti Tudományegyetemen.

Sági Éva (Soproni Egyetem, levéltárvezető):

Selmecbánya. Menekülés az utolsó pillanatban. A Bányászati és Erdészeti Főiskola költözése.

Szünet

 1. rész - Levezető elnök: Kelényi Borbála (MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport)

Durovics Alex (MTA – ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, tudományos segédmunkatárs):

Eperjes. Az evangélikus jogakadémia 1918-19-es tanéve és Miskolcra költözése.

Lengvári István (Pécsi Tudományegyetem – Egyetemi Levéltár, levéltár igazgató):

Pozsony. Első és egyben utolsó tanév. Új fakultások alapítása és az egyetem működése a cseh bevonulásig.

Mudrák József (Debreceni Egyetem, történész):

Debrecen. IV. Károly utolsó szereplése. Az Orvosi Kar alapítása és az utolsó év eseményei a román megszállásig.

Vajda Tamás (Szegedi Tudományegyetem, levéltárvezető):

Kolozsvár. Karácsonyi impériumváltás. Az erdélyi magyar egyetem utolsó tanéve.

Zárszó

A rendezvényre tisztelettel meghívjuk

Dr. Szögi László                                                 Prof. Dr. Kapronczay Károly

a MTA Egyetemtörténeti Albizottság                      a MTA Orvostörténeti Munkabizottság

 

elnök, c. egyetemi tanár                                                       elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

OPD Világnapi MOTESZ – MTT Interdiszciplináris Fórum

 


COPD Világnapi MOTESZ – MTT Interdiszciplináris Fórum
Életmód és megelőzés – fókuszban a krónikus betegségek


2018. november 15., Hotel Benczúr, Budapest


Vázlatos program
9.00-9.30h Érkezés, reggeli kávé
9.30-9.40h Megnyitó, köszöntő beszéd
9.40-11.10h I. szekció
9.40-10.00h Prof. Dr. Falus András
Generációkon átívelő rizikók és megjelenésük – fókuszban a COPD és a légúti betegségek
10.00-10.20h Prof. Dr. Karádi István
Tudatos életvezetéssel nemcsak a COPD előzhető meg
10.20-10.40h Prof. Dr. Böszörményi Nagy György
A cirkadián aktivitás jelentősége és a helyes alvás szerepe a betegségmegelőzésben
10.40-11.10h Facilitált témafeldolgozás
11.10-11.30h Kávészünet
11.30-13.00h II. szekció
11.30-11.50h Dr. Kovács Gábor
Szűrés és korai diagnózis
11.50-12.10h Prof. Dr. Farsang Csaba
Szív- és érrendszeri betegség légúti betegségekben
12.10-12.30h Prof. Dr. Bitter István
A nem daganatos légúti betegségek hangulatzavarok
12.30-13.00h Facilitált témafeldolgozás
13.00-14.00h Ebéd
14.00-15.00h III. szekció
14.00-14.15h Dr. Ledia Lazeri
A WHO - NCD stratégiái
14.15-14.30h Prof. Dr. Horváth Ildikó
Integrált COPD ellátás a gyakorlatban
14.30-14.45h Dr. Szabó János
A háziorvos szerepe a WHO új modelljében
14.45-15.00h Dr. Várdi Katalin
A beteg, mint partner – COPD-s betegek a mindennapi életben
15.00-16.00h IV. szekció
Facilitált témafeldolgozás – a harmadik szekció és a teljes nap közös feldolgozása
>>> A rendezvényen való részvétel ingyenes, a program OFTEX akkreditációja folyamatban! <<<

RÉSZLETES PROGRAM
9.30-9.40h
Megnyitó, köszöntő beszéd, programismertetés
I. Szekció 9.40-11.10 h
ÖRÖKLETESSÉG, ÉLETMÓD, CIRCADIÁN RITMUS – „Sosem lehet túl korai…”

9.40-10.00h
Prof. Dr. Falus András
Generációkon átívelő rizikók és megjelenésük – fókuszban a COPD és a légúti betegségek
A humán genom leírásával nemcsak az emberi gént térképeztük fel, de egyre több és pontosabb kérdést is meg tudunk fogalmazni. Az egyik ezek közül, hogy a gének és a környezet hálózatán belül, miként és milyen arányban van szerepe az egyes betegségek kialakulásában a genetikai és epigenegtikai tényezőknek, és miként hathat a nagyszülő viselkedése a születendő unokára. Hogy viselkedjen tudományosan megalapozottsággal egy felelősségteljes jövendőbeli szülő?

10.00-10.20h
Prof. Dr. Karádi István
Tudatos életvezetéssel nem csak a COPD előzhető meg
A nagy népegészségügyi betegségek patomechanizmusa számos ponton találkozik. Az inflammatios folyamat jellege és mértéke határozza meg, hogy a hypertonia, a dyslipidaemia, a COPD és egyéb betegségek közül, milyen mértékben, mely betegség dominál. Ha ezt a folyamatot megértjük, akkor világossá válik számunkra annak az interdiszciplináris együttműködésnek a fontossága, amelyben már nem csak egy gyógyító orvos áll szemben a betegekkel, hanem egy team munkálkodik, mind a súlyos állapot megelőzésén, mind a beteg ellátásán.
10.20-10.40h
Prof. Dr. Böszörményi Nagy György
A cirkadián aktivitás jelentősége és a helyes alvás szerepe a betegségmegelőzésben
A 2017-es orvosi Nobel díjat Jeffrey C. Hall, Micheal Rosbash és Micheal W. Young kapták a circadián napi aktivitás molekuláris szintű leírásáért. Gyümölcslégyből olyan gént sikerült izolálniuk, mely kontrollálja a normális napi biológiai ritmust. Ez egy olyan fehérjét termel, mely nappal felszaporodik, éjjel pedig szétáramlik a szervezetben, mely egyéb fehérjékkel együtt működteti a biológiai órát. Felfedezésük úttörő ereje abban rejlik, hogy a napi ritmus sejt szinten, és nemcsak szervezeti szinten programozott, ami azt sejteti, hogy a biológiai ritmustól való eltérés számos betegség kialakulását eredményezi.
10.40-11.10h
Facilitált témafeldolgozás
*** 11.10-11.30h kávészünet ***
II. Szekció 11.30 h-13.00 h
A COPD KORAI FELISMERÉSE – „Napjaink lehetőségei…”
11.30-11.50h
Dr. Kovács Gábor
Szűrés és korai diagnózis
A már gondozás alatt álló, illetve lappangó COPD-sek nagy száma kihívást jelent nemcsak az egészségügyi ellátásra, hanem a betegekkel együtt élő családokra és közösségekre is. Ezen az előadáson bemutatásra kerülnek az új népegészségügyi program és prevenciós szemlélet alapján, a légúti betegségek prevenciójának és szűrésének szempontjai, a dohányzás megelőzés és -leszoktatás akcióprogramja.
11.50-12.10h
Prof. Dr. Farsang Csaba
Szív- és érrendszeri betegség légúti betegségekben
Hosszú ideig – szemben a diabetesszel vagy a szívelégtelenséggel –, a hypertonia kezelésének szakmai alapelvei között nem szerepeltek a nem daganatos légúti betegségek. Ezen a téren jelentős változás tanúi vagyunk. Az eltelt időszakban egyre nagyobb hangsúly helyeződött arra, hogy a szív- és érrendszeri betegségek és a légúti betegségek egymásra hatása egymást súlyosbító tényezők, helyes ellátásuk a mortalitást csökkentő tényező.
12.10-12.30h
Prof. Dr. Bitter István
A nem daganatos légúti betegségek, hangulatzavarok
A COPD egyik legfontosabb tünete a köhögés és a dyspnoe. A köhögés szociálisan is igen kellemetlen, a nehézlégzés pedig szubjektíven igen kellemetlen tünet. Ennek következtében a betegek nemcsak izolálódnak, de sokszor súlyos hangulatzavarok léphetnek fel. Ennek kezelése a gondozó team egyik fontos feladata, aminek első és legfontosabb eleme a hozzáállás, második pedig a gyógyszeres és pszichoterápiás lehetőségek alkalmazása.
12.30-13.00h
Facilitált témafeldolgozás
*** 11.10-11.30h ebédszünet ***

III. Szekció 14.00-15.00h
INTERDISZCIPLINÁRIS MEGKÖZELÍTÉSEK, BETEGKÖZPONTÚSÁG,
SZEMÉLYRE SZABOTT MEDICINA – „Sosem túl késő…”
14.00-14.15h
Dr. Ledia Lazeri
A WHO - NCD stratégiái
A WHO magyarországi igazgatója ismerteti a megelőzhető betegségek prevenciós központú, a WHO által a közelmúltban elfogadott stratégia elemeit, ami forradalmasítja azokat a munkamódszereket, amelyekkel a népbetegségek, megelőzése és az ellátásszervezés irányába tett lépéseket. Külön hangsúlyt helyez a légúti betegségek halálozásban elfoglalt szerepére, a többi népbetegséggel való összefüggésekre és a közös ellátásszervezés lehetőségeire.
14.15-14.30h
Prof. Dr. Horváth Ildikó
Integrált COPD ellátás a gyakorlatban
Új lépések, új együttműködési lehetőségek a különböző szakmák között, a különböző ellátási szintek között.
14.30-14.45h
Dr. Szabó János
A háziorvos szerepe a WHO új modelljében
A háziorvos szerepe kulcsfontosságú a WHO új modelljében. A betegség folyamán a páciens első találkozása szinte mindig a családorvossal történik, aki nemcsak a betegségét, hanem családját, lakókörnyezetét és gyakran munkahelyi körülményeit is ismeri. Éppen ezért van kulcsszerepe abban, ami az orvosokkal való találkozások útját megszabja. Sajátos, integratív ismeretanyaga segít abban, hogy a multimorbid betegek ellátása és életminősége a lehető legjobban alakuljon a betegút során.
14.45-15.00h
Dr. Várdi Katalin
A beteg, mint partner – COPD-s betegek a mindennapi életben
A COPD-s betegek számára nagyon fontos, hogy megőrizzék szerepüket családjukban, szűkebb közösségükben. Ebben kiemelt szerepe van annak, hogy a betegek terhelhetőségét megőrizzük, az exacerbatiokat megelőzzük és olyan mindennapi, élményszerű cselekvési teret kínáljunk, amivel egyrészt saját alkotókészségüket és kreativitásukat élhetik meg, másrészről pedig érezhetik “hasznosságukat” a társadalomban. Számos rehabilitációs eljárás mellett a kóruséneklés előnyei is bemutatásra kerülnek.
IV. Szekció 15.00-16.00h
Facilitált témafeldolgozás
Harmadik szekció és a teljes nap közös feldolgozása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Orvostudományi Napok

 


Örömmel értesítjük, hogy idén hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Orvostudományi Napok (MON).

 

A konferencia mint mindig, most is két napos lesz, mely - a tavalyi évhez hasonlóan - 2 tematika köré épül.

 

Egyik téma a „Prevenció és felvilágosítás”, a másik - az idén különösen fontosnak tekintett - „Magyar népegészségügyi programok.”

 

Az esemény fővédnöke Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr (Emberi Erőforrások Minisztériuma)

 

Tájékoztatásul csatoltuk a program tervezetét.


Magyar Orvostudományi Napok – 2018
Magyar Tudományos Akadémia, Kodály-terem
(1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)


Program:

 


2018.11.13. Magyar népegészségügyi programok bemutatása

9:00-10:00 Regisztráció

10:00-10:05 Megnyitó Prof. Dr. Karádi István elnök (MOTESZ)

Üléselnökök: Prof. Dr. Schaff Zsuzsa, Prof. Dr. Altorjay István

10:05-10:20 A népegészségügyi programok jelentősége a kormány népegészségügyi politikájában Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere, fővédnök

10:20-10:35 A népegészségügyi programok keretrendszere Dr. Kovács Attila országos tiszti főorvos (Nemzeti Népegészségügyi Központ)

10:35-10:50 Prevenció a népegészségügyi programokban Dr. Oroszi Beatrix főigazgató főorvos (Nemzeti Népegészségügyi Központ)

10:50-11:05 A népegészségügyi programok ellátás-szervezési kérdései Dr. Gondos Miklós főigazgató (Állami Egészségügyi Ellátó Központ)

11:05-11:20 A népegészségügyi programok értékelése az MTA Elnöki Bizottsága nézőpontjából Prof. Dr. Kosztolányi György elnök (Elnöki Bizottság az Egészségért, MTA- Orvosi Tudományok Osztálya)

11:20-11:30 Diszkusszió


11:30-11:45 Szív- és érrendszeri betegségek Dr. Andréka Péter mb. főigazgató főorvos (Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet)

11:45-12:00 Felkért hozzászólások

12:00- 12:15 Diszkusszió

2

12:15- 12:30 Daganatos betegségek Prof. Dr. Polgár Csaba főigazgató (Országos Onkológiai Intézet)

12:30-12:45 Felkért hozzászólások

12:45-13:00 Diszkusszió


13:00-13:45 Ebédszünet


Prevenció és felvilágosítás

13:45-13:55 Megnyitó Prof. Dr. Karádi István elnök, (MOTESZ)

Üléselnökök:

13:55-14:35 Munkaegészségügy aktuális problémái Prof. Dr. Cseh Károly (Semmelweis Egyetem, Népegészségügyi Intézet)

14:35-15:15 Az egészségügyi finanszírozás áttekintése Dr. Péntek Márta főorvos (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)

15:15-15:55 Preventív szolgáltatások hatékonysága Magyarországon Dr. Sándor János egyetemi docens (Debreceni Egyetem, Megelőző Orvostani Intézet)

15:55-16: 10 Diszkusszió

Zárszó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy fájdalommal értesültünk tisztelt és szeretett munkatársunk, barátunk, Kiss István egyetemi tanár, 2009 és 2010 között elnökünk, évtizedekig aktív elnökségi tagunk, alelnökünk halálhíréről.

Tudtuk, hogy beteg, de bizakodtunk abban, hogy felül tud kerekedni, ahogy oly sokan felülkerekedtek, éppen az ő segítségével. Sajnos csalódnunk kellett. Olyan oszlopa dőlt ki a MOTESZ-nek és a magyar orvostársadalomnak, aminek a következményeit a gyász pillanataiban nem is tudjuk felmérni. Szövetségünket nehéz lesz nélküle elképzelni. Szerteágazó, rendkívül gazdag és sokoldalú munkásságát lehetetlen pár sorban méltóan bemutatni. Egy nagy generáció utolsó képviselőinek egyike, aki a gyógyítás és a tudás tisztelete mellett kiváló stratéga, szervező és fáradhatatlanul tevékeny ember is volt. Nagyon megdolgozott minden eredményéért, elismeréséért, címéért. Örökségének gondozása, befejezetlen munkáinak folytatása a mi feladatunk. Nehéz lesz a stafétabot átvétele a Rá jellemző intenzitással és ambícióval, de éppen Őrá tekintettel kell megpróbálnunk!

Emlékét életműve számos eredménye hirdeti majd és mi, munkatársai, barátai és tisztelői is megőrizzük!

 

 

 

MOTESZ közgyűlés tájékoztató

 

 

Napirend előtt egy perces néma felállással adóztunk dr. Kiss István egyetemi tanár emlékének.

Első napirendi pontként
Prof. Dr. Kosztolányi György előadást hallgattuk "Tudományos elemzések iránti figyelem a 21. századi egészségügyért." címmel.
Soha még a számomra ilyen hasznos és értelmezhető előadást nem hallottam.
Az előadás témája a politika a gazdaság és az egészségügyi ellátás közötti meglévő és meg nem lévő és kívánatos konszenzusok kérdése.
Rákerestem a neten, több konferencián is tartott erről előadást. nagyon jó volt, sok hülyeséget tisztába tett az agyamban. Nekem fontos volt, hogy mennyire hangsúlyozta az educatio kérdését. Ma már mindennek ez az Alfája és Omegája.
"Tájékozott belátás - tájékozott önálló döntésre nevelés"  (mintha hájjal kenegettek volna )
Második napirendi pontként egyhangúlag megszavaztuk az alapszabály módosítást.
Harmadik napirendi pontként, megszavaztuk a jelölő bizotság és a szavazatszámláló bizottság jelöltjeinek a szavazólapra kerülését, majd meg is szavaztuk őket, változtatás nélkül. A közgyűlésen új javaslat nem volt aki fölkerüljön a szavazólapra.
Negyedik napirendi pontként egyebek következtek:
- kérték, hogy minél többen vegyünk részt az interdiszciplináris főrumokon
- felsorolták, a rendezvényeket, köztük a mienket is, dátummal, helyszínnel, témamegjelöléssel,
- említették, hogy aki még nem fizette be a tagdíjat, az tegye meg
- több céggel állnak tárgyalásban, hogy támogassák a MOTESZt, és reményeik vannak ez irányban,

már volt egy tárgyalás az új eü. államtitkárral, aki számít munkájában a

MOTESZ segitségére.

 

 


 

Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

Alapszabálya

I. Általános rendelkezések

A Szövetség

1. §

- neve:             Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

-rövidítve:       MOTESZ

- angolul:         Association of Hungarian Medical Societies

- németül:        Verband der Ungarischen Medizinischen  Gesellschaften

- franciául:      Fédération des Sociétés Médicales Hongroises

- spanyolul:     Alianza de Sociedades de Ciencias Medicinales Hungara

- oroszul:         Szojuz Vengerszkih Megyicinszkih Obsesztv

- működési területe:   Magyarország

- székhelye: 1083 Budapest, Szigony u. 43.

- alapítása:       1966.

- pecsétje:        köriratban a Szövetség neve, a székhely feltüntetésével

- jelvénye:       fehér alapon kék kígyó szívet képez, alatta MOTESZ felirattal

- zászlaja:        90X150 cm méretű, fehér alapon kék szegély, rajta a jelvény, alatta a Szövetség teljes neve

2.§

1.         A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (továbbiakban: Szövetség): az orvosok és fogorvosok szakmai és tudományos egyesületei és társaságai, valamint az azokhoz közvetlenül kapcsolódó természet- és társadalomtudományi társaságok és egyesületek (továbbiakban: tagegyesületek) önkéntes társulásán alapuló szövetsége.

2.         A Szövetség jogi személy.

3.         A Szövetség és tagegyesületei közötti jogvita eldöntésére a Fővárosi Törvényszék illetékes.

II. A MOTESZ célja és tevékenysége

3. §

1. A MOTESZ célja, hogy

a./        szorgalmazza és támogassa a tudományos és szakmai műveltség  fejlesztését, eredményei  magas szintű gyakorlati alkalmazását,

b./        a hazai orvostudomány és orvoslás érdekeinek szem előtt tartásával segítse az EU-n belüli szabad orvos-munkaerő, valamint betegáramlást, a gyógyszerek és orvosi eszközök szabad forgalmának területén szükséges koordináció  megvalósítását és folyamatos biztosítását,

c./        elősegítse a széleskörű nemzetközi összefogás kialakítását  azért, hogy az egészségügyi ellátórendszerek  Európa-szerte megfigyelhető problémái  közös fellépéssel  könnyebben legyenek megoldhatók,

d./        segítse a magyar egészségügyet, a magyar orvostársadalmat érintő jogalkotó munkát,

e./        támogassa és elősegítse a legmagasabb szintű orvosi  és fogorvosi képzés, orvosi és fogorvosi  ellátás megvalósulását,  a  legmagasabb   minőség   elérését az egészség biztosításában azért, hogy a magyar állampolgárok és  az Európai Unió polgárai  Magyarországon is a lehető legjobb egészségügyi ellátásban részesülhessenek.

f./        a  Szövetséget alkotó autonóm tagegyesületek közös szakmai érdekeit előmozdítsa, összefogja és képviselje hazai és nemzetközi szervezetekben,

g./        összehangolja szövetségi szinten a tagegyesületek/társaságok tevékenységét,  együttműködését, elősegítse a közös problémák  kezelését, megoldását,  biztosítsa az információáramlás, párbeszéd és eszmecsere  folyamatos gyakorlását, segítse a tagtársaságok szervezeti munkáját.

2. Céljai megvalósítása érdekében a MOTESZ elsősorban az alábbi közfeladatok teljesítésének elősegítése érdekében tevékenykedik:

3.

· az egészséget befolyásoló feltétel- és eszközrendszer kialakításában közreműködők feladatainak segítése

· a mindenkori népegészségügyi célok elérését, a szükséges erőforrások optimális felhasználását, az egészségtudományok fejlődését szolgáló feladatokhoz kapcsolódó együttműködések,

· a kutatás-fejlesztési és innovációs lehetőségeknek az egészségügyben történő minél teljesebb körű kihasználása érdekében folyó intézkedések, az ehhez kapcsolódóan nyújtott szolgáltatások támogatása érdekében kifejtett tevékenységek

· a felsőoktatás, a tudományos kutatás, a doktori képzés, a szakirányú továbbképzés, a folyamatos orvosi továbbképzés magas színvonalú megvalósításának támogatása, az abban való közreműködés

· egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító, rehabilitációs tevékenység támogatása, abban való közreműködés

3.  E feladatok minél magasabb színvonalon való megvalósítása érdekében:

· kapcsolatot tart fenn és együttműködik az ágazati minisztériummal

· kapcsolatot tart fenn állami intézményekkel, köztestületekkel és civil szervezetekkel

· javaslatokat, állásfoglalásokat, szakvéleményeket fogalmaz meg az orvosok szakmai tevékenységét és minőségét közvetlenül befolyásoló, valamint az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabályok megalkotásához,

· folyamatosan figyelemmel kíséri a törvényalkotás folyamatát a Magyar Országgyűlés illetékes szakbizottságának munkáján keresztül, támogatja a bizottság munkáját;

· közreműködik szakmai protokollok, guide-line-ok kidolgozásában, finanszírozási kérdések véleményezésében, a szakmai kollégium  tagozataival együtt;

· javaslatokat, állásfoglalásokat dolgoz ki az orvosképzés, szakképzés, továbbképzés területét érintő kérdésekben, rendszeresen szervezett továbbképző fórumokkal segíti a folyamatos orvosi továbbképzést, színvonalának megőrzését; e rendezvényeket szakdolgozók számára is elérhetővé teszi,

· egészségügyi felvilágosító, oktató, betegségmegelőzést szolgáló rendszer kiépítésében, valamint a tudományos kutatásokban való részvétel, azok szakmai programokkal, javaslatokkal történő támogatása

· az euroatlanti integráció elősegítése érdekében kapcsolatot létesít és tart fenn nemzetközi szakmai és társadalmi szervezetekkel, segíti tagegyesületei hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését és fenntartását, tudományos rendezvények szervezését, szorgalmazza mindazon lehetőségek feltárását, amelyek Magyarország Európai Unióbeli tagságából fakadóan segíthetik a magyar egészségügy fejlődését,

· segíti tagegyesületei kiadói és kiadvány-szerkesztési tevékenységét, maga is könyveket és folyóiratokat adhat ki,

· a céljainak megvalósításával közvetlen összefüggésben gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat.

· A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, Európai parlamenti képviselői, illetve megyei, és helyi önkormányzati választásokon jelöltet nem állít, és nem támogat.

III. A MOTESZ SZERVEZETE

TAGSÁG

4.§

1.         A MOTESZ rendes tagjai lehetnek: olyan orvos- és fogorvos, valamint az azokhoz közvetlenül kapcsolódó természet- és társadalomtudományi egyesületek, amelyek:

-  székhelye  és működési területe Magyarországon van,

- a jelen alapszabály elfogadásával egyidejűleg – a saját alapszabályaikban foglalt előírásokkal összhangban – csatlakozási szándékukat írásban kinyilvánítják.

A tagsági viszony csatlakozási /belépési/ nyilatkozattal és a Szövetségi Tanács elfogadó határozatával, a határozat időpontjában jön létre.

2.         A MOTESZ pártoló tagja lehet az a magyar vagy külföldi természetes és jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akik, illetve amelyek a Szövetség céljai megvalósítását anyagi vagy természetbeni támogatás útján jelentős mértékben elősegítik.

3.         A MOTESZ tiszteletbeli tagja lehet az a magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akik a szövetség célkitűzéseinek megvalósításához rendkívüli módon hozzájárulnak.

4.         Azon egyesületek, amelyek felvételüket kérték a Szövetségbe, azonban valamely feltétel hiányában a tagfelvétel nem történt meg, megfigyelői státusban működhetnek együtt a Szövetséggel. E státus a tagfelvételhez szükséges feltételnek való megfelelés teljessé válását követő tagfelvétel időpontjáig áll fenn.

5.         Külső tagként csatlakozhatnak a szövetséghez - kérelemre, a szövetségi tanács döntése alapján      - azok a határon túli, szomszédos országokban és más, külföldi országokban székhellyel rendelkező magyar orvostársaságok, amelyek a szövetség célkitűzéseivel egyetértenek, és külön megállapodás alapján közös programok, pályázatok, kiadványok, rendezvények megvalósításában együttműködnek.

A külső tagok jogosultak a szövetségi tanács ülésein tanácskozási joggal részt venni, szavazati jogot nem gyakorolhatnak, azonban minden egyéb, a rendes tagokat megillető jogok a külső tagokat is megilletik. A külső tagok tagdíjfizetésre nem kötelezettek.

6. Tanácskozó tagként vehetnek részt a szövetség munkájában az olyan szakterületet képviselő társaságok, amelyek a betegellátást, megelőzést legfontosabb tevékenységüknek tekintik, azonban  a Magyar Tudományos Akadémia szerint a bizonyítékon alapuló orvoslás kritériumainak nem felelnek meg. A  tagfelvételi eljárás a rendes tagokéval azonos.

A tanácskozó tagok jogosultak a szövetségi tanács ülésein tanácskozási joggal részt venni, szavazati jogot nem gyakorolhatnak, azonban minden egyéb, a rendes tagokat megillető jogok a tanácskozó tagokat is megilletik. A tanácskozó  tagok tagdíjfizetésre nem kötelezettek.

5.§

A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE

Bármely tagsági viszony megszűnik a Szövetség megszűnésével, továbbá

1.         A rendes tagság megszűnik:

-           a Szövetség megszűnésével

-           a tagegyesület  jogutód nélküli megszűnésével

-           kilépéssel, ha a tagegyesület saját alapszabályszerű döntése alapján a MOTESZ-ben való tagságot megszüntetni kívánja,

-           a tagegyesület kizárásával: a Szövetségi Tanács döntése alapján, az alapszabály vagy
közgyűlési határozat súlyos megsértése, vagy a szövetség működésének veszélyez-          tetése esetén.

-           a tagsági viszony törlésével, ha a tag a szövetségi tagsági díjat két éven keresztül  - évi kétszeri felszólítás ellenére sem fizette be

2.         A pártoló tagságot törölni kell, ha

-  a természetes személy meghal,

- a jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei
megszűnnek,

-  a Szövetségi Tanács határozata szerint a vállalt kötelezettségnek nem tesz eleget,

-  a Szövetségi Tanács határozata szerint pártoló tagságra méltatlanná vált,

-  törlését kéri.

3.         A tiszteletbeli tagságot törölni kell, ha:

- a természetes személy meghal,

- a jogi személy megszűnik,

- a Szövetségi Tanács határozata szerint tiszteletbeli tagságra méltatlanná vált,

- törlését kéri.

4.         A külső tagság törlésére kerül sor, ha a külső tag

- jogi személy megszűnik,

- a Szövetséggel való együttműködés keretében vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget,

- vagy a külön megállapodás(ok)ban rögzített programok, feladatok megvalósítására tartósan
(legalább 3 év) a külső tagok mulasztásából következően nem kerül sor,

- törlését kéri.

5.         A tanácskozó tagság megszűnik

- a tagegyesület  jogutód nélküli megszűnésével

- kilépéssel, ha a tagegyesület saját alapszabályszerű döntése alapján a tanácskozó tagsági
viszonyt  megszüntetni kívánja,

- a tanácskozó tag kizárásával: a Szövetségi Tanács döntése alapján, az alapszabály vagy
közgyűlési határozat súlyos megsértése, vagy a szövetség működésének veszélyeztetése
esetén
.

6. §

A TAGEGYESÜLETEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A tagegyesületek jogai:

· elnökeik útján képviseltetik magukat a Szövetségi Tanácsban és részt vesznek a Szövetség állásfoglalásainak kialakításában és feladatai végrehajtásában,

· elnökeik a Szövetség tisztségviselőinek választói és választhatók,

· igénybe vehetik a Szövetség ingyenes és térítésköteles szolgáltatásait,

· igényt tarthatnak érdekeik szövetségi szintű képviseletére, védelmére, egyeztetésére,

· a megfigyelői státusban lévő egyesületek, a külső tagok és a tanácskozó tagok a Szövetségi Tanács ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt.

2. A tagegyesületek kötelezettségei:

· a Szövetség alapszabályában foglaltak betartása,

· a Szövetségi Tanács határozatainak végrehajtása,

· a tagdíjjal hozzájárulnak a Szövetség fenntartásához, a Szövetségi Tanács határozata alapján,

· nem veszélyeztethetik a szövetség céljainak megvalósulását.

3. Jogorvoslat:

A Szövetségi Tanács határozatát bármely tagegyesület vagy a Felügyelő Bizottság – a tudomásra jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.

4.   A kizárás eljárási szabályai:

Abban az esetben, ha az alapszabályban meghatározott esetekben a Szövetségi Tanács tagegyesület kizárásáról határoz, a kizárásnak feltétele, hogy a tagot    - a jogkövetkezményre való figyelmeztetéssel, megfelelő határidő megjelölésével – írásban felhívják az alapszabályt súlyosan sértő vagy a szövetség működését veszélyeztető magatartás  megszüntetésére, és a tag a felhívásban megjelölt határidőre sem tett eleget  a felhívásban foglaltaknak.

A kizárás alá vont tagegyesületet – írásban, az ügy tárgyalását megelőzően legalább 15 nappal  (képviselőjéhez – elnökéhez  - címezve)  – értesíteni kell az eljárás megindításáról, az okok egyidejű megjelölésével, amelyek az eljárás kezdeményezéséhez vezettek.  Az értesítésben tájékoztatni kell arról a lehetőségről, hogy a kizárás alá vont tagegyesület - képviselője útján - az ügyét tárgyaló Szövetségi Tanácsülésen előterjesztheti védekezését és annak bizonyítékait. A kizárásról a Szövetségi Tanács dönt. A határozatot az érintett tagegyesület a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. A kizáró döntést tartalmazó határozatot a tagegyesülettel (képviselőjéhez - elnökéhez - címezve) írásban, a határozat meghozatalától számított 8 napon belül,az ok megjelölésével, indoklással ellátva kell közölni, amelyben tájékoztatni kell a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségről.

5.. A törlés eljárási szabályai

Abban az esetben, ha a törlés azért vált indokolttá, mert a tag a  tagsági díjat  két éven keresztül, évi két alkalommal történt írásbeli felszólítás ellenére sem fizette be,   az érintett két év elteltét követően a tagot (képviselőjéhez – elnökéhez – címezve)  írásban értesíteni kell arról, hogy fennállnak a törlés feltételei. Fel kell hívni a nem fizető tagot, hogy az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül az elmaradt tagsági díj kiegyenlítésével mentesülhet a törlés alól, továbbá arról, hogy a tagsági díj kiegyenlítésének elmaradása esetén a Szövetségi Tanács a soron következő ülésén dönt a tag törléséről.  Amennyiben a törlésről a Szövetségi Tanács dönt, a határozatot a taggal    a határozat meghozatalától számított 8 napon belül írásban kell közölni, az ok megjelölésével, indoklással ellátva, a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatással együtt. A határozatot az érintett tagegyesület a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.

A törlés egyéb eseteiben  a törölni szándékozott tiszteletbeli vagy pártoló tag, külső tag és tanácskozó tag részére írásos értesítés küldése, a törlésre okot adó körülmény megszüntetésére  határidő tűzésével  szóló felhívás, majd annak eredménytelensége esetén a soron következő Szövetségi Tanácsülés döntése szükséges. A további eljárás azonos a törlés előző esetében szabályozottakkal.

Ha a törlés kérelemre történik -  tiszteletbeli  vagy pártoló tag, továbbá külső tag és tanácskozó  tag esetében - , vagy a természetes személy tag meghal, ill. jogi személy tag  megszűnik,  arról a legközelebbi Szövetségi Tanács ülését tájékoztatni kell.

7. §

A MOTESZ TESTÜLETEI

1.         Szövetségi Tanács

2.         Elnökség

3.         Tanácsadó Testület

4.         Felügyelő Bizottság

A MOTESZ vezető testületei létrehozhatnak további belső működési egységeket (állandó és ad hoc bizottságot, klubokat stb.). Az Elnökség tagjai személyükben külön-külön is létrehozhatnak ad hoc bizottságokat a hatáskörükbe tartozó aktuális feladatok ellátására.

8.§

A SZÖVETSÉGI TANÁCS

A Szövetségi Tanács a MOTESZ döntéshozó szerve. A MOTESZ rendes tag tagegyesületeinek alapszabályszerűen megválasztott elnökeiből és a Szövetség vezető tisztségviselőiből áll.

A tagegyesületek elnökeit akadályoztatásuk esetén az alelnökök vagy főtitkárok, kivételes esetben – a tagegyesületek elnökeinek írásbeli meghatalmazása alapján – más tagegyesületi tisztségviselők helyettesíthetik. A Szövetségi Tanács hatáskörébe tartozik valamennyi, a Szövetség céljának megvalósításához szükséges döntés. Dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket a hatályos jogszabályok és a MOTESZ alapszabálya a hatáskörébe utal, valamint amelyekben a döntés jogát magának tartja fenn.

9. §

A SZÖVETSÉGI TANÁCS KIZÁRÓLAGOS HATÁSKÖRE

1. Megállapítja, illetve módosítja:

 • a MOTESZ Alapszabályát a jelenlévő tagok  ¾-es szótöbbséggel hozott határozatával
 • a MOTESZ Szervezeti és Működési Szabályzatát, a jelenlévő tagok  ¾-es szótöbbséggel hozott határozatával
 • a MOTESZ-díj alapító okiratát.
 • a MOTESZ Díszoklevél Alapító okiratát.

2. Értékeli a Szövetség éves tevékenységét, az elnöki beszámoló alapján

3. Jóváhagyja:

 • az Elnökség és a Felügyelő Bizottság beszámolóit,
 • a Szövetség nevében kötött nemzetközi szerződéseket,
 • a szövetségi pártoló tagságot,
 • a szövetségi tiszteletbeli tagságot,
 • a Szövetség örökös tiszteletbeli  elnöke és örökös tiszteletbeli elnökségi tagja címet.

4. Évenként felhatalmazást ad az Elnökségnek a 2011. évi CLXXV. törvény 8. §-ban meghatározott,

egy évnél hosszabb időre kötött  hirdetési, reklámszerződések megkötésére vagy  meghosszabbítására.

5. Megállapítja a tagegyesületek által fizetendő MOTESZ tagdíj mértékét.

6. Dönt:

 • titkos szavazással a tagegyesületek felvételéről és kizárásáról,
 • titkos szavazással a tanácskozó tagként minősülő társaságok felvételéről és kizárásáról
 • titkos szavazással a külső tag felvételéről és kizárásáról
 • nyílt szavazással a megfigyelői státus odaítéléséről és annak megszüntetéséről,
 • nyílt szavazással a MOTESZ-díj odaítéléséről,
 • nyílt szavazással a MOTESZ Díszoklevél kitüntetés odaítéléséről

7.  Titkos szavazással, egyszerű többséggel hozott határozattal  megválasztja 2 évi időtartamra a

MOTESZ jövendőbeli elnökét, valamint 2 évi időtartamra a MOTESZ négy alelnökét és két

elnökségi tagját.

Amennyiben az elnökségben valamely tisztség bármilyen oknál fogva megüresedik, úgy a
Szövetségi Tanács a hátralévő időre helyette más tisztségviselőt választ, kivéve a volt elnököt.

Az elnök a következő ciklusban nem választható újra, az alelnökök és az elnökségi tagok egy

alkalommal két évre újraválaszthatók.

8. Titkos szavazással egyszerű többséggel hozott határozattal megválasztja a Felügyelő Bizottság

elnökét és tagjait. (Ld.: 7. §. 4.)

Titkos szavazással egyszerű többséggel hozott határozattal megválasztja a Jelölő Bizottság elnökét
és tagjait.

9. Dönt a Szövetség céljának módosításáról, jogutódlással vagy jogutód nélküli megszűnéséről,
egyesüléséről vagy szétválásáról,  a Szövetségi Tanács valamennyi szavazati joggal rendelkező
tagja 2/3-ának egyetértő szavazatával.    

10. Dönt kitüntetések alapításáról és odaítéléséről, „örökös tiszteletbeli elnök és örökös tiszteletbeli

elnökségi tag” cím adományozásáról.

10. §

A Szövetségi Tanács szükség szerint, de évente legalább négy  három alkalommal ülésezik, 30 napon belül össze kell hívni, ha a Felügyelő Bizottság az ok és a cél megjelölésével az ülést kezdeményezi.

A Szövetségi Tanácsot az elnök hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a szövetség nevét és székhelyét, az ülés helyszínének és idejének megjelölését, az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalandó témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A meghívókat az elnök a kitűzött időpont előtt 15 nappal küldi meg elektronikus levélben a Tanács tagjainak. Az elnök rendkívüli ülést is összehívhat, ennek okát, sürgősségét utólag indokolni köteles, illetve köteles összehívni a Tanács tagjai 1/3-ának írásos késére alapján az ok és a napirend megjelölésével. A közgyűlési meghívó elektronikus úton történt kézbesítésétől számított 8 napon belül a tagok és a szövetség szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indokolásával. A kiegészítésről az elnök dönt. A döntés elmaradása vagy a kiegészítési kérelem elutasítása esetén a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatala előtt külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

11. §

1. Határozatképes a Szövetségi Tanács, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Személyi kérdést érintő határozatait titkos, más határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozatképességet minden határozat meghozatala előtt vizsgálni kell.

2. A Szövetségi Tanács bármely tagja javaslatára elhatározhatja a titkos szavazást.

3. Az Alapszabály módosításához, valamint tagegyesület kizárásához a Szövetségi Tanács  jelenlévő tagjainak ¾-es egyetértő szavazata szükséges.

4. A Szövetségi Tanács ülései nyilvánosak, zárt ülést az elnökség bármely tagjának, illetve a tagok 1/3-ának javaslatára kell elrendelni.

A Szövetségi Tanács határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt.

5. A Szövetség testületi üléseiről a Szövetség Titkársága az ülés időpontját, tartalmát, határozatainak hatályosságát és elfogadásának szavazati arányát magába foglaló nyilvántartást vezet.

6. A Szövetség határozatairól a Titkárság útján értesíti az érintetteket az ülést követő 15 napon belül. A Szövetség hivatalos lapjában, a Magyar Orvostársasági Szemlében, valamint  honlapján (www.motesz.hu) teszi közzé határozatait.

12. §

Ha az alapszabályszerűen összehívott Szövetségi Tanács nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés a határozatképtelen ülést követő későbbi időpontra, az eredetivel azonos napirenddel hívható össze, A megismételt ülés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben erre az eredeti meghívóban a tagok figyelmét felhívták.

13. §

A Szövetségi Tanács ülésén jelenlévő valamennyi rendes tagot képviselője útján 1-1 szavazat illeti meg.  Az elnökség tagjait a Szövetségi Tanács ülésein személyükben 1-1 szavazat illeti meg.

AZ ELNÖKSÉG

14. §

Az Elnökség látja el a szövetség ügyvezetését . Az elnökség tagjai a Szövetség vezető tisztségviselői. Az Alapszabály és a Szövetségi Tanács határozatainak végrehajtása  érdekében irányítja és összehangolja a MOTESZ operatív munkáját.

15. §

A MOTESZ kilenc tagú Elnöksége a Szövetségi Tanács által választott elnökből, jövendőbeli elnökből, négy alelnökből, két elnökségi tagból, valamint az előző elnökből áll. Az Elnökség – a tagjai közül – egy fő ügyvezetőt  választ.

16. §

A Szövetségi Tanács ülései között – a kizárólagos hatáskörbe tartozó kérdések kivételével – az Elnökség döntéseket hozhat a Szövetség tevékenységét érintő kérdésekben, döntéseiről a legközelebbi szövetségi tanácsüléseken beszámolni tartozik.

.

17. §

Az Elnökség feladata elsősorban:

· A Szövetségi Tanács döntéseinek előkészítése, tervezetek, beszámolók és javaslatok kidolgozása, valamint a döntések végrehajtásának biztosítása

· A költségvetés, az éves gazdálkodási terv, valamint az éves gazdasági beszámoló és mellékleteinek elfogadása,

· Nemzetközi szervezetekkel, külföldi orvosszövetségekkel vagy más szervezetekkel való kapcsolattartás, ehhez kötődő feladatok koordinálása

· Szakmai programok, állásfoglalások kidolgozásának koordinálása

· Munkabizottságok létrehozása meghatározott feladatok megvalósítása érdekében.

· A Szövetségi Tanács rendkívüli ülésének összehívása indokolt esetben.

· A Szövetség Titkárságán keresztül gondoskodik a Szövetség iratanyagának, határozatainak kezeléséről és őrzéséről

18. §

1. Az Elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik. Az Elnökséget az elnök hívja össze, a meghívóban meghatározza az ülés helyét, idejét és a javasolt napirendet. A meghívókat az elnök a kitűzött időpont előtt 8 nappal küldi meg elektronikus úton a testület tagjainak. Az elnök rendkívüli ülést is összehívhat, ennek okát, sürgősségét utólag indokolni köteles.

2. Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább hat tagja jelen van, köztük az elnök vagy az előző elnök, vagy a jövendőbeli elnök.

3. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az Elnökség ülése nyilvános, de amennyiben személyiségi jogok vagy üzleti titok védelme indokolja, az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű többséggel kizárhatja azt.

4. Személyi kérdésekben vagy bármely tag kérésére az Elnökség dönt a titkos szavazás elrendeléséről.

5. A Szövetségi Tanács és az Elnökség határozatairól a Titkárság útján értesíti az érintetteket az ülést követő 15 napon belül. A Szövetség hivatalos lapjában, a  Magyar Orvostársasági Szemlében, valamint és honlapján  (www.motesz.hu) teszi közzé határozatait.

Határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt.

6. Az éves beszámoló az Elnökség jelen lévő hat tagjának egyszerű többséggel hozott határozatával kerül elfogadásra.

7.  Az elnökség ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Az ülés tartása nélküli határozathozatal feltételei: valamennyi elnökségi tagnak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy mely e-mailcímre kéri a határozat-tervezeteket, továbbá, hogy a megadott e-mailcímre érkező leveleket személy szerint ő, vagy az általa megbízott személy olvassa, a levelek megnyitásának vagy elmaradásának késedelme a saját felelőssége.

Az ülés tartása nélküli határozathozatalt az elnök a titkárságon keresztül kezdeményezi az elnökségi tagok felé, a határozat-tervezet és az annak alapjául szolgáló esemény, ill. előzmények dokumentumainak e-mail-en történő megküldésével. A megküldés napját követően 8 napos határidőt biztosít arra, hogy az elnökség tagjai a szavazatukat megküldjék (a szövetség titkárságára). Sürgős esetben, a sürgősség jelölésével a 8 naptól el lehet térni. Az elnökségi tagok kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációjához a tagok e-mailcíme az elnökség körében nyilvános.

A határidő után beérkezett szavazat nem vehető figyelembe. Az elektronikus úton, ülés tartása nélkül hozott határozat akkor érvényes, ha legalább annyi szavazat érkezik, amennyi az elnökség határozatképességéhez szükséges.  A határidő leteltét követő napon az elnökség tagjai e-mailben kapnak tájékoztatást a szavazás eredményéről.

A szövetség titkársága a határozati javaslatot és a szavazatokat, valamint a határozat közlését tartalmazó e-mailt papír formátumban az elnökségi ülésről készített jegyzőkönyvek között őrzi, az elnökségi határozatot a határozatok nyilvántartása szerinti  sorszámmal ellátja.

19. §

Az Elnökség rendszeresen beszámol működéséről a Szövetségi Tanácsnak, és minden döntéséért annak felelősséggel tartozik.

20. §

A MOTESZ TISZTSÉGVISELŐI

A Szövetség  vezető tisztségviselői: az Elnökség tagjai.

A MOTESZ elnökének hatásköre:

 • irányítja a Szövetség szakmai tevékenységét, és ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, hazai és nemzetközi feladatok tekintetében egyaránt.
 • képviseli a Szövetséget a hatóságok és más állami, államigazgatási, társadalmi szervek, köztestületek, valamint a nemzetközi szervezetek előtt,
 • összehívja és vezeti a Szövetségi Tanács és az Elnökség üléseit, meghatározza a napirendet,
 • rendkívüli, halaszthatatlan esetben dönt és intézkedik az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben. Döntéseiről az Elnökséget a soron következő ülésen tájékoztatja.
 • önállóan rendelkezik a Szövetség bankszámlája felett
 • felelős a Szövetség gazdálkodásáért, irányítja a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat
 • a Szövetség  gazdálkodási tevékenységével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok  tekintetében feladata a  törvényesség biztosítása, az erre vonatkozó szabályozási feladatok koordinálása és felügyelete
 • utalványozási jogkört gyakorol
 • feladata a Titkárság működésének, rendjének felügyelete

Az elnököt akadályoztatása esetén a volt elnök, ha a volt elnök is akadályoztatva van, a jövendőbeli elnök (szervezeti kérdésekben az ügyvezető alelnök) helyettesíti. A volt elnök a titkárságvezetővel együttesen  jogosult a bankszámla feletti rendelkezésre.

Az Elnökség ügyvezetést ellátó tagjának  hatásköre:

Az Elnök  további feladatai:

 • a Szövetség gazdálkodási tevékenységével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok tekintetében a törvényesség biztosítása, az erre vonatkozó szabályozási feladatok koordinálása és felügyelete
 • a Titkárság működésének, rendjének biztosítása
 • a Szövetség gazdálkodásának irányítása, utalványozási jogkör gyakorlása
 • munkáltatói jogkör gyakorlása a Titkárság munkavállalói tekintetében
 • lapkiadói jogok gyakorlása
 • a szakmai feladatok végrehajtásának, a testületi határozatok végrehajtásának és a nemzetközi kapcsolatoknak a koordinálása
 • költségvetés előkészítése és az elfogadott költségvetés szerinti működés biztosítása
 • rendszeres beszámolási kötelezettsége van az Elnök és az Elnökség felé

A MOTESZ alelnökeinek hatásköre:

 • kapcsolat fenntartása az állami és társadalmi szervezetekkel, intézményekkel,
 • az egészségüggyel összefüggő  jogalkotási és egyéb kérdések figyelemmel kísérése, a Szövetség ebben történő szerepvállalásának segítése
 • a Szövetség nemzetközi képviseletével kapcsolatos tevékenységek
 • közreműködés az elméleti és klinikai kutatások, a tudományos minősítés, Ph.D. képzés területével összefüggő, szövetségi szintű feladatok ellátásában
 • a képzés, szakképzés, folyamatos továbbképzés szövetségi szintű feladatainak koordinálása, az erre vonatkozó intézményi kapcsolatok fenntartása, működtetése
 • orvosszakmai kérdésekkel kapcsolatos javaslatok, állásfoglalások kidolgozásában való szövetségi részvétel koordinálása, a tagegyesületekkel való együttműködés elősegítése, a sajtókapcsolatok koordinálása

Az alelnökök a feladatokat belső munkamegosztás alapján látják el.

Az alelnökök feladataik megoldásához ad hoc bizottságokat hozhatnak létre. Az ad hoc bizottságok megalakításánál a szakmai, intézményi és regionális képviselet követelményeit figyelembe kell venni.

Az elnökségi tagok hatásköre:

 • Az elnökségi tagok feladatmegosztását a Szövetség programja és időszerű feladatai, valamint az alelnökök feladataihoz kapcsolódóan, e feladatok segítésére  esetileg az Elnökség alakítja ki.

A tisztségviselői funkció a megválasztással és a társadalmi tevékenységként ellátandó tisztség elfogadásával keletkezik kivéve az Elnököt, akinek a tisztsége a megválasztást követő kettő év múlva kezdődik.

Nem lehet a szövetség vezető tisztségviselője, aki a Ptk. 3:22 § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek nem felel meg,  vagy az ott szereplő kizáró okok valamelyike által személyében érintett. (Ptk. 3:22 § (4), (5), (6) bekezdés.)

.

A MOTESZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI

21.  §

A MOTESZ Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület az Elnökség felkérése alapján létrejött, indítványozási, javaslattételi joggal felruházott testület, amely – az Elnökség vagy saját kezdeményezése alapján – a Szövetség egészére meghatározó jelentőséggel bíró témák előkészítésében nyújt segítséget.  A testület elnökét és alelnökét tagjaiból maga választja meg. Üléseiről emlékeztető készül. A Tanácsadó Testület minimális létszáma három fő.

A Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Szövetség működését és gazdálkodását, a szövetség szerveinek, a jogszabályok, az alapszabály és a szövetségi határozatok végrehajtását, betartását. Ennek során az Elnökség tagjaitól jelentést, a Szövetség Titkárságától pedig tájékoztatást kérhet, továbbá a Szövetség könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Munkájához külső szakértő  tevékenységét igénybe veheti.

A Felügyelő Bizottság megállapításairól a Szövetség Elnökét tájékoztatja. Köteles a Szövetségi Tanácsot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a./ a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Szövetségi Tanács döntését teszik szükségessé,

b./ vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A Szövetségi Tanácsot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Szövetségi Tanács összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

Ha a Szövetségi Tanács a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek részt venni a Felügyelő Bizottság munkájában.

A Felügyelő Bizottság elnökét és négy tagját a Szövetségi Tanács választja meg három évi időtartamra titkos szavazással, egyszerű többséggel hozott határozattal. A bizottság elnöke és tagjai egy alkalommal három évre újraválaszthatók.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a./ a Szövetség elnöke vagy az Elnökség tagja,

b./ ha személyével szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.

-           A Felügyelő Bizottság működéséért közvetlenül és kizárólag a Szövetségi Tanácsnak felelős, és rendszeresen beszámol tevékenységéről.

-           A Felügyelő Bizottság elnöke vagy képviselője jogosult a Szövetségi Tanács és az Elnökség ülésein – tanácskozási joggal – részt venni.

-           Az éves gazdálkodási terv és beszámoló elfogadása tárgyában az Elnökség csak a Felügyelő Bizottság véleményének ismeretében dönthet.

A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt.

-           A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg.

A Jelölő Bizottság

A Jelölő Bizottság 5 főből áll. Elnökét és tagjait a Szövetségi Tanács választja meg kétévente, legkésőbb az elnökválasztást megelőző ülésen.

A Jelölő Bizottság feladata a tisztségviselő választások előkészítése, a jelölő listák összeállítása, a tagság véleményének, javaslatainak figyelembevételével.

A Jelölő Bizottságnak nem lehet tagja tisztségviselő, és tagjai nem jelölhetők tisztségviselőnek

.

A Szavazatszámláló Bizottság

A Szavazatszámláló Bizottság három főből áll. Elnökét és tagjait a Szövetségi Tanács választja meg kétévente, legkésőbb az elnökválasztást megelőző ülésen.

A Szavazatszámláló Bizottság feladata a tisztségviselő választás esetén, valamint a Felügyelő Bizottság választása esetén, továbbá tagfelvétel, vagy bármely más, titkos szavazást igénylő döntés esetén a szavazatok érvényességének megállapítása, a szavazatok összeszámlálása és a szavazás eredményének ismertetése a Szövetségi Tanács előtt.

A Szavazatszámláló Bizottságnak nem lehet tagja a szavazásban érintett személy és tagjai nem jelölhetők tisztségviselőnek.

22. §

A SZÖVETSÉG  TITKÁRSÁGA

A Szövetség alapszabályszerű feladatainak ellátására Titkárságot tart fenn. Tevékenységét az Alapszabály, az SZMSZ és az Ügyrend szabályozza.

A Titkárság vezetője tanácskozási joggal részt vesz a Szövetség testületeinek ülésein.

Egyezteti a tisztségviselők feladatainak végzéséhez, valamint a bizottságok működéséhez
szükséges teendőket.

Biztosítja a testületek működésének feltételeit, üléseinek előkészítését.

Ellátja a működés folyamatos  zavartalan biztosítása érdekében szükséges teendőket, biztosítja a titkárság működését és rendjét.

Az ügyvezető elnök felügyelete mellett és vele együttműködésben koordinálja a Szövetség tagegyesületeivel, valamint a társszervezetekkel, intézményekkel állami és más szervezetekkel  kialakított kapcsolatokat.

Feladata a szakmai feladatok végrehajtásának a testületi határozatok végrehajtásának és a nemzetközi kapcsolatok koordinálása, a terület szerint illetékes alelnökkel együttműködésben

Ellátja a testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos szervezési, adminisztratív
teendőket.

Feladata a költségvetés előkészítése és a költségvetés szerinti működés fenntartása.  Együttműködik a gazdasági ügyintézővel és koordinálja a szövetség gazdálkodásával, pénzügyeivel kapcsolatos feladatokat.

A volt elnökkel együttesen jogosult a bankszámla feletti rendelkezésre.

Rendszeres beszámolási kötelezettsége van az Elnök felé.

23. §

IV. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA, VAGYONI FELELŐSSÉG

A Szövetség gazdálkodása

1.  Bevételei különösen

 • a tagegyesületek által fizetett tagdíj,
 • a célja szerinti tevékenységéből származó bevételek,
 • a  gazdasági tevékenységből  származó bevételek,
 • az állami, önkormányzati és gazdálkodó szervezeti támogatások

4. A Szövetség az Alapszabály 3. § 3./ pontja figyelembevételével gazdasági tevékenységet is folytathat. Az ebből származó eredményét nem osztja fel, közhasznú céljának megvalósítására fordítja.

5. A Szövetség éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik.

6. A működéssel kapcsolatos iratokba bárki előzetes írásbeli kérelem benyújtása után 30 napon belül betekinthet, kivéve azon iratokat, amelyek  az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott, adatvédelem alá tartozó adatokat tartalmaz.

6. Az Elnökség által elfogadott éves gazdasági beszámolót, valamint a Szövetségi Tanács által elfogadott éves és kétéves elnöki beszámolót a szövetség honlapján hozza nyilvánosságra.

24. §

Vagyoni felelősség

1. A Szövetség a tartozásaiért vagyonával felel.

2. A tagegyesületek – a tagdíj fizetésén túl – a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

3. A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – a Szövetségi Tanács egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a fennmaradó vagyont hasonló célú civil szervezet részére ajánlja fel.

25. §

V. A TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS

A Szövetség működése felett az Ügyészség a 2011. évi CLXXV. törvény 11. § (1) bek.-e értelmében törvényességi ellenőrzést gyakorol. Ha a Szövetség működésének törvényessége másképp nem biztosítható, az ügyész a területileg illetékes bírósághoz fordulhat. A bíróság az egyesülési jogról szóló hatályos törvény alapján biztosítja a Szövetség jogszerű működését. Ha a Szövetség olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételhez köt, vagy egyébként szabályoz, a tevékenység felett hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

26. §

VI. HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Szövetség tevékenységére az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv  Harmadik Könyvének első és második részében szereplő §-ok, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései kerülnek alkalmazásra.

2. A Fővárosi Bíróság 1989. évben 691. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségét.

3. A MOTESZ tagegyesületeinek felsorolását az alapszabály melléklete tartalmazza.

4. Az Alapszabályt a MOTESZ Szövetségi Tanácsa az alábbi határozataival módosította:

09/1991. /X.28./ sz. SZT határozat

21/1991. /XII.19./ sz. SZT határozat

12/1993/3. /VII.1./ sz. SZT határozat

18/1993/4. /X.28./ sz. SZT határozat

3/1194/1. /IV.7./sz. SZT határozat

35/1994. /XII.16./ sz. SZT határozat

20/1996. /XII.14./ sz. SZT határozat

7/1998. /IV.3./ sz. SZT határozat

11/1998. /VI.26./ sz. SZT határozat

17/1998. /XII.18. sz. SZT határozat

11/2002/2. (X.28.) sz. SZT határozat

24/2004/3. (XII.16.) sz. SZT határozat

36/2011/3. (XII.16.) sz. SZT határozat

16/2012/1.(X.31.)  sz. SZT határozat

09/2014/2. (2014. 06. 16.) SZT határozat

A 09/2014/2. (2014. 06. 16.) számú SZT határozat alapján végrehajtott módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalva. Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2014. június 16.

Prof. Dr. Poór Gyula

elnök

A ...../2018/1. (2018........) számú SZT határozat alapján végrehajtott módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalva. Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2018. május 17.

Prof. Dr. Karádi István

elnök

Előttünk, mint tanúk előtt:

Dr. Koplányi Mária

Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

Alapszabálya

I. Általános rendelkezések

A Szövetség

1. §

- neve:             Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

-rövidítve:       MOTESZ

- angolul:         Association of Hungarian Medical Societies

- németül:        Verband der Ungarischen Medizinischen  Gesellschaften

- franciául:      Fédération des Sociétés Médicales Hongroises

- spanyolul:     Alianza de Sociedades de Ciencias Medicinales Hungara

- oroszul:         Szojuz Vengerszkih Megyicinszkih Obsesztv

- működési területe:   Magyarország

- székhelye: 1083 Budapest, Szigony u. 43.

- alapítása:       1966.

- pecsétje:        köriratban a Szövetség neve, a székhely feltüntetésével

- jelvénye:       fehér alapon kék kígyó szívet képez, alatta MOTESZ felirattal

- zászlaja:        90X150 cm méretű, fehér alapon kék szegély, rajta a jelvény, alatta a Szövetség teljes neve

2.§

1.         A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (továbbiakban: Szövetség): az orvosok és fogorvosok szakmai és tudományos egyesületei és társaságai, valamint az azokhoz közvetlenül kapcsolódó természet- és társadalomtudományi társaságok és egyesületek (továbbiakban: tagegyesületek) önkéntes társulásán alapuló szövetsége.

2.         A Szövetség jogi személy.

3.         A Szövetség és tagegyesületei közötti jogvita eldöntésére a Fővárosi Törvényszék illetékes.

II. A MOTESZ célja és tevékenysége

3. §

1. A MOTESZ célja, hogy

a./        szorgalmazza és támogassa a tudományos és szakmai műveltség  fejlesztését, eredményei  magas szintű gyakorlati alkalmazását,

b./        a hazai orvostudomány és orvoslás érdekeinek szem előtt tartásával segítse az EU-n belüli szabad orvos-munkaerő, valamint betegáramlást, a gyógyszerek és orvosi eszközök szabad forgalmának területén szükséges koordináció  megvalósítását és folyamatos biztosítását,

c./        elősegítse a széleskörű nemzetközi összefogás kialakítását  azért, hogy az egészségügyi ellátórendszerek  Európa-szerte megfigyelhető problémái  közös fellépéssel  könnyebben legyenek megoldhatók,

d./        segítse a magyar egészségügyet, a magyar orvostársadalmat érintő jogalkotó munkát,

e./        támogassa és elősegítse a legmagasabb szintű orvosi  és fogorvosi képzés, orvosi és fogorvosi  ellátás megvalósulását,  a  legmagasabb   minőség   elérését az egészség biztosításában azért, hogy a magyar állampolgárok és  az Európai Unió polgárai  Magyarországon is a lehető legjobb egészségügyi ellátásban részesülhessenek.

f./        a  Szövetséget alkotó autonóm tagegyesületek közös szakmai érdekeit előmozdítsa, összefogja és képviselje hazai és nemzetközi szervezetekben,

g./        összehangolja szövetségi szinten a tagegyesületek/társaságok tevékenységét,  együttműködését, elősegítse a közös problémák  kezelését, megoldását,  biztosítsa az információáramlás, párbeszéd és eszmecsere  folyamatos gyakorlását, segítse a tagtársaságok szervezeti munkáját.

2. Céljai megvalósítása érdekében a MOTESZ elsősorban az alábbi közfeladatok teljesítésének elősegítése érdekében tevékenykedik:

3.

· az egészséget befolyásoló feltétel- és eszközrendszer kialakításában közreműködők feladatainak segítése

· a mindenkori népegészségügyi célok elérését, a szükséges erőforrások optimális felhasználását, az egészségtudományok fejlődését szolgáló feladatokhoz kapcsolódó együttműködések,

· a kutatás-fejlesztési és innovációs lehetőségeknek az egészségügyben történő minél teljesebb körű kihasználása érdekében folyó intézkedések, az ehhez kapcsolódóan nyújtott szolgáltatások támogatása érdekében kifejtett tevékenységek

· a felsőoktatás, a tudományos kutatás, a doktori képzés, a szakirányú továbbképzés, a folyamatos orvosi továbbképzés magas színvonalú megvalósításának támogatása, az abban való közreműködés

· egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító, rehabilitációs tevékenység támogatása, abban való közreműködés

3.  E feladatok minél magasabb színvonalon való megvalósítása érdekében:

· kapcsolatot tart fenn és együttműködik az ágazati minisztériummal

· kapcsolatot tart fenn állami intézményekkel, köztestületekkel és civil szervezetekkel

· javaslatokat, állásfoglalásokat, szakvéleményeket fogalmaz meg az orvosok szakmai tevékenységét és minőségét közvetlenül befolyásoló, valamint az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabályok megalkotásához,

· folyamatosan figyelemmel kíséri a törvényalkotás folyamatát a Magyar Országgyűlés illetékes szakbizottságának munkáján keresztül, támogatja a bizottság munkáját;

· közreműködik szakmai protokollok, guide-line-ok kidolgozásában, finanszírozási kérdések véleményezésében, a szakmai kollégium  tagozataival együtt;

· javaslatokat, állásfoglalásokat dolgoz ki az orvosképzés, szakképzés, továbbképzés területét érintő kérdésekben, rendszeresen szervezett továbbképző fórumokkal segíti a folyamatos orvosi továbbképzést, színvonalának megőrzését; e rendezvényeket szakdolgozók számára is elérhetővé teszi,

· egészségügyi felvilágosító, oktató, betegségmegelőzést szolgáló rendszer kiépítésében, valamint a tudományos kutatásokban való részvétel, azok szakmai programokkal, javaslatokkal történő támogatása

· az euroatlanti integráció elősegítése érdekében kapcsolatot létesít és tart fenn nemzetközi szakmai és társadalmi szervezetekkel, segíti tagegyesületei hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését és fenntartását, tudományos rendezvények szervezését, szorgalmazza mindazon lehetőségek feltárását, amelyek Magyarország Európai Unióbeli tagságából fakadóan segíthetik a magyar egészségügy fejlődését,

· segíti tagegyesületei kiadói és kiadvány-szerkesztési tevékenységét, maga is könyveket és folyóiratokat adhat ki,

· a céljainak megvalósításával közvetlen összefüggésben gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat.

· A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, Európai parlamenti képviselői, illetve megyei, és helyi önkormányzati választásokon jelöltet nem állít, és nem támogat.

III. A MOTESZ SZERVEZETE

TAGSÁG

4.§

1.         A MOTESZ rendes tagjai lehetnek: olyan orvos- és fogorvos, valamint az azokhoz közvetlenül kapcsolódó természet- és társadalomtudományi egyesületek, amelyek:

-  székhelye  és működési területe Magyarországon van,

- a jelen alapszabály elfogadásával egyidejűleg – a saját alapszabályaikban foglalt előírásokkal összhangban – csatlakozási szándékukat írásban kinyilvánítják.

A tagsági viszony csatlakozási /belépési/ nyilatkozattal és a Szövetségi Tanács elfogadó határozatával, a határozat időpontjában jön létre.

2.         A MOTESZ pártoló tagja lehet az a magyar vagy külföldi természetes és jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akik, illetve amelyek a Szövetség céljai megvalósítását anyagi vagy természetbeni támogatás útján jelentős mértékben elősegítik.

3.         A MOTESZ tiszteletbeli tagja lehet az a magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akik a szövetség célkitűzéseinek megvalósításához rendkívüli módon hozzájárulnak.

4.         Azon egyesületek, amelyek felvételüket kérték a Szövetségbe, azonban valamely feltétel hiányában a tagfelvétel nem történt meg, megfigyelői státusban működhetnek együtt a Szövetséggel. E státus a tagfelvételhez szükséges feltételnek való megfelelés teljessé válását követő tagfelvétel időpontjáig áll fenn.

5.         Külső tagként csatlakozhatnak a szövetséghez - kérelemre, a szövetségi tanács döntése alapján      - azok a határon túli, szomszédos országokban és más, külföldi országokban székhellyel rendelkező magyar orvostársaságok, amelyek a szövetség célkitűzéseivel egyetértenek, és külön megállapodás alapján közös programok, pályázatok, kiadványok, rendezvények megvalósításában együttműködnek.

A külső tagok jogosultak a szövetségi tanács ülésein tanácskozási joggal részt venni, szavazati jogot nem gyakorolhatnak, azonban minden egyéb, a rendes tagokat megillető jogok a külső tagokat is megilletik. A külső tagok tagdíjfizetésre nem kötelezettek.

6. Tanácskozó tagként vehetnek részt a szövetség munkájában az olyan szakterületet képviselő társaságok, amelyek a betegellátást, megelőzést legfontosabb tevékenységüknek tekintik, azonban  a Magyar Tudományos Akadémia szerint a bizonyítékon alapuló orvoslás kritériumainak nem felelnek meg. A  tagfelvételi eljárás a rendes tagokéval azonos.

A tanácskozó tagok jogosultak a szövetségi tanács ülésein tanácskozási joggal részt venni, szavazati jogot nem gyakorolhatnak, azonban minden egyéb, a rendes tagokat megillető jogok a tanácskozó tagokat is megilletik. A tanácskozó  tagok tagdíjfizetésre nem kötelezettek.

5.§

A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE

Bármely tagsági viszony megszűnik a Szövetség megszűnésével, továbbá

1.         A rendes tagság megszűnik:

-           a Szövetség megszűnésével

-           a tagegyesület  jogutód nélküli megszűnésével

-           kilépéssel, ha a tagegyesület saját alapszabályszerű döntése alapján a MOTESZ-ben való tagságot megszüntetni kívánja,

-           a tagegyesület kizárásával: a Szövetségi Tanács döntése alapján, az alapszabály vagy
közgyűlési határozat súlyos megsértése, vagy a szövetség működésének veszélyez-          tetése esetén.

-           a tagsági viszony törlésével, ha a tag a szövetségi tagsági díjat két éven keresztül  - évi kétszeri felszólítás ellenére sem fizette be

2.         A pártoló tagságot törölni kell, ha

-  a természetes személy meghal,

- a jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei
megszűnnek,

-  a Szövetségi Tanács határozata szerint a vállalt kötelezettségnek nem tesz eleget,

-  a Szövetségi Tanács határozata szerint pártoló tagságra méltatlanná vált,

-  törlését kéri.

3.         A tiszteletbeli tagságot törölni kell, ha:

- a természetes személy meghal,

- a jogi személy megszűnik,

- a Szövetségi Tanács határozata szerint tiszteletbeli tagságra méltatlanná vált,

- törlését kéri.

4.         A külső tagság törlésére kerül sor, ha a külső tag

- jogi személy megszűnik,

- a Szövetséggel való együttműködés keretében vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget,

- vagy a külön megállapodás(ok)ban rögzített programok, feladatok megvalósítására tartósan
(legalább 3 év) a külső tagok mulasztásából következően nem kerül sor,

- törlését kéri.

5.         A tanácskozó tagság megszűnik

- a tagegyesület  jogutód nélküli megszűnésével

- kilépéssel, ha a tagegyesület saját alapszabályszerű döntése alapján a tanácskozó tagsági
viszonyt  megszüntetni kívánja,

- a tanácskozó tag kizárásával: a Szövetségi Tanács döntése alapján, az alapszabály vagy
közgyűlési határozat súlyos megsértése, vagy a szövetség működésének veszélyeztetése
esetén
.

6. §

A TAGEGYESÜLETEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A tagegyesületek jogai:

· elnökeik útján képviseltetik magukat a Szövetségi Tanácsban és részt vesznek a Szövetség állásfoglalásainak kialakításában és feladatai végrehajtásában,

· elnökeik a Szövetség tisztségviselőinek választói és választhatók,

· igénybe vehetik a Szövetség ingyenes és térítésköteles szolgáltatásait,

· igényt tarthatnak érdekeik szövetségi szintű képviseletére, védelmére, egyeztetésére,

· a megfigyelői státusban lévő egyesületek, a külső tagok és a tanácskozó tagok a Szövetségi Tanács ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt.

2. A tagegyesületek kötelezettségei:

· a Szövetség alapszabályában foglaltak betartása,

· a Szövetségi Tanács határozatainak végrehajtása,

· a tagdíjjal hozzájárulnak a Szövetség fenntartásához, a Szövetségi Tanács határozata alapján,

· nem veszélyeztethetik a szövetség céljainak megvalósulását.

3. Jogorvoslat:

A Szövetségi Tanács határozatát bármely tagegyesület vagy a Felügyelő Bizottság – a tudomásra jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.

4.   A kizárás eljárási szabályai:

Abban az esetben, ha az alapszabályban meghatározott esetekben a Szövetségi Tanács tagegyesület kizárásáról határoz, a kizárásnak feltétele, hogy a tagot    - a jogkövetkezményre való figyelmeztetéssel, megfelelő határidő megjelölésével – írásban felhívják az alapszabályt súlyosan sértő vagy a szövetség működését veszélyeztető magatartás  megszüntetésére, és a tag a felhívásban megjelölt határidőre sem tett eleget  a felhívásban foglaltaknak.

A kizárás alá vont tagegyesületet – írásban, az ügy tárgyalását megelőzően legalább 15 nappal  (képviselőjéhez – elnökéhez  - címezve)  – értesíteni kell az eljárás megindításáról, az okok egyidejű megjelölésével, amelyek az eljárás kezdeményezéséhez vezettek.  Az értesítésben tájékoztatni kell arról a lehetőségről, hogy a kizárás alá vont tagegyesület - képviselője útján - az ügyét tárgyaló Szövetségi Tanácsülésen előterjesztheti védekezését és annak bizonyítékait. A kizárásról a Szövetségi Tanács dönt. A határozatot az érintett tagegyesület a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. A kizáró döntést tartalmazó határozatot a tagegyesülettel (képviselőjéhez - elnökéhez - címezve) írásban, a határozat meghozatalától számított 8 napon belül,az ok megjelölésével, indoklással ellátva kell közölni, amelyben tájékoztatni kell a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségről.

5.. A törlés eljárási szabályai

Abban az esetben, ha a törlés azért vált indokolttá, mert a tag a  tagsági díjat  két éven keresztül, évi két alkalommal történt írásbeli felszólítás ellenére sem fizette be,   az érintett két év elteltét követően a tagot (képviselőjéhez – elnökéhez – címezve)  írásban értesíteni kell arról, hogy fennállnak a törlés feltételei. Fel kell hívni a nem fizető tagot, hogy az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül az elmaradt tagsági díj kiegyenlítésével mentesülhet a törlés alól, továbbá arról, hogy a tagsági díj kiegyenlítésének elmaradása esetén a Szövetségi Tanács a soron következő ülésén dönt a tag törléséről.  Amennyiben a törlésről a Szövetségi Tanács dönt, a határozatot a taggal    a határozat meghozatalától számított 8 napon belül írásban kell közölni, az ok megjelölésével, indoklással ellátva, a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatással együtt. A határozatot az érintett tagegyesület a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.

A törlés egyéb eseteiben  a törölni szándékozott tiszteletbeli vagy pártoló tag, külső tag és tanácskozó tag részére írásos értesítés küldése, a törlésre okot adó körülmény megszüntetésére  határidő tűzésével  szóló felhívás, majd annak eredménytelensége esetén a soron következő Szövetségi Tanácsülés döntése szükséges. A további eljárás azonos a törlés előző esetében szabályozottakkal.

Ha a törlés kérelemre történik -  tiszteletbeli  vagy pártoló tag, továbbá külső tag és tanácskozó  tag esetében - , vagy a természetes személy tag meghal, ill. jogi személy tag  megszűnik,  arról a legközelebbi Szövetségi Tanács ülését tájékoztatni kell.

7. §

A MOTESZ TESTÜLETEI

1.         Szövetségi Tanács

2.         Elnökség

3.         Tanácsadó Testület

4.         Felügyelő Bizottság

A MOTESZ vezető testületei létrehozhatnak további belső működési egységeket (állandó és ad hoc bizottságot, klubokat stb.). Az Elnökség tagjai személyükben külön-külön is létrehozhatnak ad hoc bizottságokat a hatáskörükbe tartozó aktuális feladatok ellátására.

8.§

A SZÖVETSÉGI TANÁCS

A Szövetségi Tanács a MOTESZ döntéshozó szerve. A MOTESZ rendes tag tagegyesületeinek alapszabályszerűen megválasztott elnökeiből és a Szövetség vezető tisztségviselőiből áll.

A tagegyesületek elnökeit akadályoztatásuk esetén az alelnökök vagy főtitkárok, kivételes esetben – a tagegyesületek elnökeinek írásbeli meghatalmazása alapján – más tagegyesületi tisztségviselők helyettesíthetik. A Szövetségi Tanács hatáskörébe tartozik valamennyi, a Szövetség céljának megvalósításához szükséges döntés. Dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket a hatályos jogszabályok és a MOTESZ alapszabálya a hatáskörébe utal, valamint amelyekben a döntés jogát magának tartja fenn.

9. §

A SZÖVETSÉGI TANÁCS KIZÁRÓLAGOS HATÁSKÖRE

1. Megállapítja, illetve módosítja:

 • a MOTESZ Alapszabályát a jelenlévő tagok  ¾-es szótöbbséggel hozott határozatával
 • a MOTESZ Szervezeti és Működési Szabályzatát, a jelenlévő tagok  ¾-es szótöbbséggel hozott határozatával
 • a MOTESZ-díj alapító okiratát.
 • a MOTESZ Díszoklevél Alapító okiratát.

2. Értékeli a Szövetség éves tevékenységét, az elnöki beszámoló alapján

3. Jóváhagyja:

 • az Elnökség és a Felügyelő Bizottság beszámolóit,
 • a Szövetség nevében kötött nemzetközi szerződéseket,
 • a szövetségi pártoló tagságot,
 • a szövetségi tiszteletbeli tagságot,
 • a Szövetség örökös tiszteletbeli  elnöke és örökös tiszteletbeli elnökségi tagja címet.

4. Évenként felhatalmazást ad az Elnökségnek a 2011. évi CLXXV. törvény 8. §-ban meghatározott,

egy évnél hosszabb időre kötött  hirdetési, reklámszerződések megkötésére vagy  meghosszabbítására.

5. Megállapítja a tagegyesületek által fizetendő MOTESZ tagdíj mértékét.

6. Dönt:

 • titkos szavazással a tagegyesületek felvételéről és kizárásáról,
 • titkos szavazással a tanácskozó tagként minősülő társaságok felvételéről és kizárásáról
 • titkos szavazással a külső tag felvételéről és kizárásáról
 • nyílt szavazással a megfigyelői státus odaítéléséről és annak megszüntetéséről,
 • nyílt szavazással a MOTESZ-díj odaítéléséről,
 • nyílt szavazással a MOTESZ Díszoklevél kitüntetés odaítéléséről

7.  Titkos szavazással, egyszerű többséggel hozott határozattal  megválasztja 2 évi időtartamra a

MOTESZ jövendőbeli elnökét, valamint 2 évi időtartamra a MOTESZ négy alelnökét és két

elnökségi tagját.

Amennyiben az elnökségben valamely tisztség bármilyen oknál fogva megüresedik, úgy a
Szövetségi Tanács a hátralévő időre helyette más tisztségviselőt választ, kivéve a volt elnököt.

Az elnök a következő ciklusban nem választható újra, az alelnökök és az elnökségi tagok egy

alkalommal két évre újraválaszthatók.

8. Titkos szavazással egyszerű többséggel hozott határozattal megválasztja a Felügyelő Bizottság

elnökét és tagjait. (Ld.: 7. §. 4.)

Titkos szavazással egyszerű többséggel hozott határozattal megválasztja a Jelölő Bizottság elnökét
és tagjait.

9. Dönt a Szövetség céljának módosításáról, jogutódlással vagy jogutód nélküli megszűnéséről,
egyesüléséről vagy szétválásáról,  a Szövetségi Tanács valamennyi szavazati joggal rendelkező
tagja 2/3-ának egyetértő szavazatával.    

10. Dönt kitüntetések alapításáról és odaítéléséről, „örökös tiszteletbeli elnök és örökös tiszteletbeli

elnökségi tag” cím adományozásáról.

10. §

A Szövetségi Tanács szükség szerint, de évente legalább négy  három alkalommal ülésezik, 30 napon belül össze kell hívni, ha a Felügyelő Bizottság az ok és a cél megjelölésével az ülést kezdeményezi.

A Szövetségi Tanácsot az elnök hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a szövetség nevét és székhelyét, az ülés helyszínének és idejének megjelölését, az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalandó témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A meghívókat az elnök a kitűzött időpont előtt 15 nappal küldi meg elektronikus levélben a Tanács tagjainak. Az elnök rendkívüli ülést is összehívhat, ennek okát, sürgősségét utólag indokolni köteles, illetve köteles összehívni a Tanács tagjai 1/3-ának írásos késére alapján az ok és a napirend megjelölésével. A közgyűlési meghívó elektronikus úton történt kézbesítésétől számított 8 napon belül a tagok és a szövetség szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indokolásával. A kiegészítésről az elnök dönt. A döntés elmaradása vagy a kiegészítési kérelem elutasítása esetén a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatala előtt külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

11. §

1. Határozatképes a Szövetségi Tanács, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Személyi kérdést érintő határozatait titkos, más határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozatképességet minden határozat meghozatala előtt vizsgálni kell.

2. A Szövetségi Tanács bármely tagja javaslatára elhatározhatja a titkos szavazást.

3. Az Alapszabály módosításához, valamint tagegyesület kizárásához a Szövetségi Tanács  jelenlévő tagjainak ¾-es egyetértő szavazata szükséges.

4. A Szövetségi Tanács ülései nyilvánosak, zárt ülést az elnökség bármely tagjának, illetve a tagok 1/3-ának javaslatára kell elrendelni.

A Szövetségi Tanács határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt.

5. A Szövetség testületi üléseiről a Szövetség Titkársága az ülés időpontját, tartalmát, határozatainak hatályosságát és elfogadásának szavazati arányát magába foglaló nyilvántartást vezet.

6. A Szövetség határozatairól a Titkárság útján értesíti az érintetteket az ülést követő 15 napon belül. A Szövetség hivatalos lapjában, a Magyar Orvostársasági Szemlében, valamint  honlapján (www.motesz.hu) teszi közzé határozatait.

12. §

Ha az alapszabályszerűen összehívott Szövetségi Tanács nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés a határozatképtelen ülést követő későbbi időpontra, az eredetivel azonos napirenddel hívható össze, A megismételt ülés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben erre az eredeti meghívóban a tagok figyelmét felhívták.

13. §

A Szövetségi Tanács ülésén jelenlévő valamennyi rendes tagot képviselője útján 1-1 szavazat illeti meg.  Az elnökség tagjait a Szövetségi Tanács ülésein személyükben 1-1 szavazat illeti meg.

AZ ELNÖKSÉG

14. §

Az Elnökség látja el a szövetség ügyvezetését . Az elnökség tagjai a Szövetség vezető tisztségviselői. Az Alapszabály és a Szövetségi Tanács határozatainak végrehajtása  érdekében irányítja és összehangolja a MOTESZ operatív munkáját.

15. §

A MOTESZ kilenc tagú Elnöksége a Szövetségi Tanács által választott elnökből, jövendőbeli elnökből, négy alelnökből, két elnökségi tagból, valamint az előző elnökből áll. Az Elnökség – a tagjai közül – egy fő ügyvezetőt  választ.

16. §

A Szövetségi Tanács ülései között – a kizárólagos hatáskörbe tartozó kérdések kivételével – az Elnökség döntéseket hozhat a Szövetség tevékenységét érintő kérdésekben, döntéseiről a legközelebbi szövetségi tanácsüléseken beszámolni tartozik.

.

17. §

Az Elnökség feladata elsősorban:

· A Szövetségi Tanács döntéseinek előkészítése, tervezetek, beszámolók és javaslatok kidolgozása, valamint a döntések végrehajtásának biztosítása

· A költségvetés, az éves gazdálkodási terv, valamint az éves gazdasági beszámoló és mellékleteinek elfogadása,

· Nemzetközi szervezetekkel, külföldi orvosszövetségekkel vagy más szervezetekkel való kapcsolattartás, ehhez kötődő feladatok koordinálása

· Szakmai programok, állásfoglalások kidolgozásának koordinálása

· Munkabizottságok létrehozása meghatározott feladatok megvalósítása érdekében.

· A Szövetségi Tanács rendkívüli ülésének összehívása indokolt esetben.

· A Szövetség Titkárságán keresztül gondoskodik a Szövetség iratanyagának, határozatainak kezeléséről és őrzéséről

18. §

1. Az Elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik. Az Elnökséget az elnök hívja össze, a meghívóban meghatározza az ülés helyét, idejét és a javasolt napirendet. A meghívókat az elnök a kitűzött időpont előtt 8 nappal küldi meg elektronikus úton a testület tagjainak. Az elnök rendkívüli ülést is összehívhat, ennek okát, sürgősségét utólag indokolni köteles.

2. Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább hat tagja jelen van, köztük az elnök vagy az előző elnök, vagy a jövendőbeli elnök.

3. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az Elnökség ülése nyilvános, de amennyiben személyiségi jogok vagy üzleti titok védelme indokolja, az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű többséggel kizárhatja azt.

4. Személyi kérdésekben vagy bármely tag kérésére az Elnökség dönt a titkos szavazás elrendeléséről.

5. A Szövetségi Tanács és az Elnökség határozatairól a Titkárság útján értesíti az érintetteket az ülést követő 15 napon belül. A Szövetség hivatalos lapjában, a  Magyar Orvostársasági Szemlében, valamint és honlapján  (www.motesz.hu) teszi közzé határozatait.

Határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt.

6. Az éves beszámoló az Elnökség jelen lévő hat tagjának egyszerű többséggel hozott határozatával kerül elfogadásra.

7.  Az elnökség ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Az ülés tartása nélküli határozathozatal feltételei: valamennyi elnökségi tagnak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy mely e-mailcímre kéri a határozat-tervezeteket, továbbá, hogy a megadott e-mailcímre érkező leveleket személy szerint ő, vagy az általa megbízott személy olvassa, a levelek megnyitásának vagy elmaradásának késedelme a saját felelőssége.

Az ülés tartása nélküli határozathozatalt az elnök a titkárságon keresztül kezdeményezi az elnökségi tagok felé, a határozat-tervezet és az annak alapjául szolgáló esemény, ill. előzmények dokumentumainak e-mail-en történő megküldésével. A megküldés napját követően 8 napos határidőt biztosít arra, hogy az elnökség tagjai a szavazatukat megküldjék (a szövetség titkárságára). Sürgős esetben, a sürgősség jelölésével a 8 naptól el lehet térni. Az elnökségi tagok kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációjához a tagok e-mailcíme az elnökség körében nyilvános.

A határidő után beérkezett szavazat nem vehető figyelembe. Az elektronikus úton, ülés tartása nélkül hozott határozat akkor érvényes, ha legalább annyi szavazat érkezik, amennyi az elnökség határozatképességéhez szükséges.  A határidő leteltét követő napon az elnökség tagjai e-mailben kapnak tájékoztatást a szavazás eredményéről.

A szövetség titkársága a határozati javaslatot és a szavazatokat, valamint a határozat közlését tartalmazó e-mailt papír formátumban az elnökségi ülésről készített jegyzőkönyvek között őrzi, az elnökségi határozatot a határozatok nyilvántartása szerinti  sorszámmal ellátja.

19. §

Az Elnökség rendszeresen beszámol működéséről a Szövetségi Tanácsnak, és minden döntéséért annak felelősséggel tartozik.

20. §

A MOTESZ TISZTSÉGVISELŐI

A Szövetség  vezető tisztségviselői: az Elnökség tagjai.

A MOTESZ elnökének hatásköre:

 • irányítja a Szövetség szakmai tevékenységét, és ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, hazai és nemzetközi feladatok tekintetében egyaránt.
 • képviseli a Szövetséget a hatóságok és más állami, államigazgatási, társadalmi szervek, köztestületek, valamint a nemzetközi szervezetek előtt,
 • összehívja és vezeti a Szövetségi Tanács és az Elnökség üléseit, meghatározza a napirendet,
 • rendkívüli, halaszthatatlan esetben dönt és intézkedik az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben. Döntéseiről az Elnökséget a soron következő ülésen tájékoztatja.
 • önállóan rendelkezik a Szövetség bankszámlája felett
 • felelős a Szövetség gazdálkodásáért, irányítja a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat
 • a Szövetség  gazdálkodási tevékenységével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok  tekintetében feladata a  törvényesség biztosítása, az erre vonatkozó szabályozási feladatok koordinálása és felügyelete
 • utalványozási jogkört gyakorol
 • feladata a Titkárság működésének, rendjének felügyelete

Az elnököt akadályoztatása esetén a volt elnök, ha a volt elnök is akadályoztatva van, a jövendőbeli elnök (szervezeti kérdésekben az ügyvezető alelnök) helyettesíti. A volt elnök a titkárságvezetővel együttesen  jogosult a bankszámla feletti rendelkezésre.

Az Elnökség ügyvezetést ellátó tagjának  hatásköre:

Az Elnök  további feladatai:

 • a Szövetség gazdálkodási tevékenységével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok tekintetében a törvényesség biztosítása, az erre vonatkozó szabályozási feladatok koordinálása és felügyelete
 • a Titkárság működésének, rendjének biztosítása
 • a Szövetség gazdálkodásának irányítása, utalványozási jogkör gyakorlása
 • munkáltatói jogkör gyakorlása a Titkárság munkavállalói tekintetében
 • lapkiadói jogok gyakorlása
 • a szakmai feladatok végrehajtásának, a testületi határozatok végrehajtásának és a nemzetközi kapcsolatoknak a koordinálása
 • költségvetés előkészítése és az elfogadott költségvetés szerinti működés biztosítása
 • rendszeres beszámolási kötelezettsége van az Elnök és az Elnökség felé

A MOTESZ alelnökeinek hatásköre:

 • kapcsolat fenntartása az állami és társadalmi szervezetekkel, intézményekkel,
 • az egészségüggyel összefüggő  jogalkotási és egyéb kérdések figyelemmel kísérése, a Szövetség ebben történő szerepvállalásának segítése
 • a Szövetség nemzetközi képviseletével kapcsolatos tevékenységek
 • közreműködés az elméleti és klinikai kutatások, a tudományos minősítés, Ph.D. képzés területével összefüggő, szövetségi szintű feladatok ellátásában
 • a képzés, szakképzés, folyamatos továbbképzés szövetségi szintű feladatainak koordinálása, az erre vonatkozó intézményi kapcsolatok fenntartása, működtetése
 • orvosszakmai kérdésekkel kapcsolatos javaslatok, állásfoglalások kidolgozásában való szövetségi részvétel koordinálása, a tagegyesületekkel való együttműködés elősegítése, a sajtókapcsolatok koordinálása

Az alelnökök a feladatokat belső munkamegosztás alapján látják el.

Az alelnökök feladataik megoldásához ad hoc bizottságokat hozhatnak létre. Az ad hoc bizottságok megalakításánál a szakmai, intézményi és regionális képviselet követelményeit figyelembe kell venni.

Az elnökségi tagok hatásköre:

 • Az elnökségi tagok feladatmegosztását a Szövetség programja és időszerű feladatai, valamint az alelnökök feladataihoz kapcsolódóan, e feladatok segítésére  esetileg az Elnökség alakítja ki.

A tisztségviselői funkció a megválasztással és a társadalmi tevékenységként ellátandó tisztség elfogadásával keletkezik kivéve az Elnököt, akinek a tisztsége a megválasztást követő kettő év múlva kezdődik.

Nem lehet a szövetség vezető tisztségviselője, aki a Ptk. 3:22 § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek nem felel meg,  vagy az ott szereplő kizáró okok valamelyike által személyében érintett. (Ptk. 3:22 § (4), (5), (6) bekezdés.)

.

A MOTESZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI

21.  §

A MOTESZ Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület az Elnökség felkérése alapján létrejött, indítványozási, javaslattételi joggal felruházott testület, amely – az Elnökség vagy saját kezdeményezése alapján – a Szövetség egészére meghatározó jelentőséggel bíró témák előkészítésében nyújt segítséget.  A testület elnökét és alelnökét tagjaiból maga választja meg. Üléseiről emlékeztető készül. A Tanácsadó Testület minimális létszáma három fő.

A Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Szövetség működését és gazdálkodását, a szövetség szerveinek, a jogszabályok, az alapszabály és a szövetségi határozatok végrehajtását, betartását. Ennek során az Elnökség tagjaitól jelentést, a Szövetség Titkárságától pedig tájékoztatást kérhet, továbbá a Szövetség könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Munkájához külső szakértő  tevékenységét igénybe veheti.

A Felügyelő Bizottság megállapításairól a Szövetség Elnökét tájékoztatja. Köteles a Szövetségi Tanácsot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a./ a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Szövetségi Tanács döntését teszik szükségessé,

b./ vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A Szövetségi Tanácsot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Szövetségi Tanács összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

Ha a Szövetségi Tanács a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek részt venni a Felügyelő Bizottság munkájában.

A Felügyelő Bizottság elnökét és négy tagját a Szövetségi Tanács választja meg három évi időtartamra titkos szavazással, egyszerű többséggel hozott határozattal. A bizottság elnöke és tagjai egy alkalommal három évre újraválaszthatók.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a./ a Szövetség elnöke vagy az Elnökség tagja,

b./ ha személyével szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.

-           A Felügyelő Bizottság működéséért közvetlenül és kizárólag a Szövetségi Tanácsnak felelős, és rendszeresen beszámol tevékenységéről.

-           A Felügyelő Bizottság elnöke vagy képviselője jogosult a Szövetségi Tanács és az Elnökség ülésein – tanácskozási joggal – részt venni.

-           Az éves gazdálkodási terv és beszámoló elfogadása tárgyában az Elnökség csak a Felügyelő Bizottság véleményének ismeretében dönthet.

A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt.

-           A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg.

A Jelölő Bizottság

A Jelölő Bizottság 5 főből áll. Elnökét és tagjait a Szövetségi Tanács választja meg kétévente, legkésőbb az elnökválasztást megelőző ülésen.

A Jelölő Bizottság feladata a tisztségviselő választások előkészítése, a jelölő listák összeállítása, a tagság véleményének, javaslatainak figyelembevételével.

A Jelölő Bizottságnak nem lehet tagja tisztségviselő, és tagjai nem jelölhetők tisztségviselőnek

.

A Szavazatszámláló Bizottság

A Szavazatszámláló Bizottság három főből áll. Elnökét és tagjait a Szövetségi Tanács választja meg kétévente, legkésőbb az elnökválasztást megelőző ülésen.

A Szavazatszámláló Bizottság feladata a tisztségviselő választás esetén, valamint a Felügyelő Bizottság választása esetén, továbbá tagfelvétel, vagy bármely más, titkos szavazást igénylő döntés esetén a szavazatok érvényességének megállapítása, a szavazatok összeszámlálása és a szavazás eredményének ismertetése a Szövetségi Tanács előtt.

A Szavazatszámláló Bizottságnak nem lehet tagja a szavazásban érintett személy és tagjai nem jelölhetők tisztségviselőnek.

22. §

A SZÖVETSÉG  TITKÁRSÁGA

A Szövetség alapszabályszerű feladatainak ellátására Titkárságot tart fenn. Tevékenységét az Alapszabály, az SZMSZ és az Ügyrend szabályozza.

A Titkárság vezetője tanácskozási joggal részt vesz a Szövetség testületeinek ülésein.

Egyezteti a tisztségviselők feladatainak végzéséhez, valamint a bizottságok működéséhez
szükséges teendőket.

Biztosítja a testületek működésének feltételeit, üléseinek előkészítését.

Ellátja a működés folyamatos  zavartalan biztosítása érdekében szükséges teendőket, biztosítja a titkárság működését és rendjét.

Az ügyvezető elnök felügyelete mellett és vele együttműködésben koordinálja a Szövetség tagegyesületeivel, valamint a társszervezetekkel, intézményekkel állami és más szervezetekkel  kialakított kapcsolatokat.

Feladata a szakmai feladatok végrehajtásának a testületi határozatok végrehajtásának és a nemzetközi kapcsolatok koordinálása, a terület szerint illetékes alelnökkel együttműködésben

Ellátja a testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos szervezési, adminisztratív
teendőket.

Feladata a költségvetés előkészítése és a költségvetés szerinti működés fenntartása.  Együttműködik a gazdasági ügyintézővel és koordinálja a szövetség gazdálkodásával, pénzügyeivel kapcsolatos feladatokat.

A volt elnökkel együttesen jogosult a bankszámla feletti rendelkezésre.

Rendszeres beszámolási kötelezettsége van az Elnök felé.

23. §

IV. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA, VAGYONI FELELŐSSÉG

A Szövetség gazdálkodása

1.  Bevételei különösen

 • a tagegyesületek által fizetett tagdíj,
 • a célja szerinti tevékenységéből származó bevételek,
 • a  gazdasági tevékenységből  származó bevételek,
 • az állami, önkormányzati és gazdálkodó szervezeti támogatások

4. A Szövetség az Alapszabály 3. § 3./ pontja figyelembevételével gazdasági tevékenységet is folytathat. Az ebből származó eredményét nem osztja fel, közhasznú céljának megvalósítására fordítja.

5. A Szövetség éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik.

6. A működéssel kapcsolatos iratokba bárki előzetes írásbeli kérelem benyújtása után 30 napon belül betekinthet, kivéve azon iratokat, amelyek  az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott, adatvédelem alá tartozó adatokat tartalmaz.

6. Az Elnökség által elfogadott éves gazdasági beszámolót, valamint a Szövetségi Tanács által elfogadott éves és kétéves elnöki beszámolót a szövetség honlapján hozza nyilvánosságra.

24. §

Vagyoni felelősség

1. A Szövetség a tartozásaiért vagyonával felel.

2. A tagegyesületek – a tagdíj fizetésén túl – a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

3. A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – a Szövetségi Tanács egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a fennmaradó vagyont hasonló célú civil szervezet részére ajánlja fel.

25. §

V. A TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS

A Szövetség működése felett az Ügyészség a 2011. évi CLXXV. törvény 11. § (1) bek.-e értelmében törvényességi ellenőrzést gyakorol. Ha a Szövetség működésének törvényessége másképp nem biztosítható, az ügyész a területileg illetékes bírósághoz fordulhat. A bíróság az egyesülési jogról szóló hatályos törvény alapján biztosítja a Szövetség jogszerű működését. Ha a Szövetség olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételhez köt, vagy egyébként szabályoz, a tevékenység felett hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

26. §

VI. HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Szövetség tevékenységére az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv  Harmadik Könyvének első és második részében szereplő §-ok, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései kerülnek alkalmazásra.

2. A Fővárosi Bíróság 1989. évben 691. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségét.

3. A MOTESZ tagegyesületeinek felsorolását az alapszabály melléklete tartalmazza.

4. Az Alapszabályt a MOTESZ Szövetségi Tanácsa az alábbi határozataival módosította:

09/1991. /X.28./ sz. SZT határozat

21/1991. /XII.19./ sz. SZT határozat

12/1993/3. /VII.1./ sz. SZT határozat

18/1993/4. /X.28./ sz. SZT határozat

3/1194/1. /IV.7./sz. SZT határozat

35/1994. /XII.16./ sz. SZT határozat

20/1996. /XII.14./ sz. SZT határozat

7/1998. /IV.3./ sz. SZT határozat

11/1998. /VI.26./ sz. SZT határozat

17/1998. /XII.18. sz. SZT határozat

11/2002/2. (X.28.) sz. SZT határozat

24/2004/3. (XII.16.) sz. SZT határozat

36/2011/3. (XII.16.) sz. SZT határozat

16/2012/1.(X.31.)  sz. SZT határozat

09/2014/2. (2014. 06. 16.) SZT határozat

A 09/2014/2. (2014. 06. 16.) számú SZT határozat alapján végrehajtott módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalva. Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2014. június 16.

Prof. Dr. Poór Gyula

elnök

A ...../2018/1. (2018........) számú SZT határozat alapján végrehajtott módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalva. Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2018. május 17.

Prof. Dr. Karádi István

elnök

Előttünk, mint tanúk előtt:

Dr. Koplányi Mária

Komlósy Dorottya

 

 

 

 

 

Magyar Orvostudományi Napok - 2017

Magyar Tudományos Akadémia, Kodály  - terem

 

 

Program

2017.11.08

 

 

 

Az orvosi diszciplínák helyzete és perspektívái                                   Magyarország

I. Szimpózium

10:00 - 12:45

 

 

 

10:00 - 10,:15

Megnyitó

Dr. Oberfrank Ferenc

 

 

Üléselnökök: Prof.Dr. Horváth Ildikó és Prof. Dr. Altorjay István

 

 

10:10 - 10:45 Laboratóriumi diagnosztika

Prof.Dr. Kovács L. Gábor

 

10:45 - 11:15 Szülészet és nőgyógyászat

Prof.Dr. Bódis József

 

11:14 - 11:45 Gasztroenterológia

Prof. Dr. Altorjay István

 

11:45 - 12:15 Tüdőgyógyászat

Prof.Dr. Kovács Gábor

 

12:15 - 12:45 Reumatológia

Dr. Nagy György

 

12:45 - 13:30

Ebédszünet

 

 

 

FŐSZIMPÓZIUM

Prevenció és felvilágosítás

13:30 - 15:40

 

 

13:30 - 13:35

Megnyitó

Prof.Dr. Karádi István, a MOTESZ elnöke

 

Üléselnökök: prof.Dr. Karádi István és Prof. Dr. Kiss István

 

13:35 - 14:00

Prof.Dr. Karádi István

Prevenció és felvilágosítás helyzete Magyarországon.

 

14:00 - 14:25

Prof.Dr. Kiss István

Egészségügyi szűrés fontossága a prevencióban.

 

14:23 - 14:50

Prof.Dr. Cseh Károly

A prevenció helye a népegészségügyben.

 

 

14:50 - 15:15

Prof.Dr. Ofner Péter

A hazai infarktus-regiszter tanulságai a prevenció szemszögéből.

 

15:15 - 15:40

Prof.Dr. Vokó Zoltán

Krónikus, nem fertőző betegségek prevenciós lehetőségei.

 

 

 

 

2017.11.09

 

Az orvosi diszciplínák helyzete és perspektívái

Magyarországon.

II. Szimpózium

9:30 - 12:35

 

 

 

9:30 - 9:35

Megnyitó

 

 

Üléselnökök: Prof.Dr.Schaff Zsuzsa és Prof. Dr.Tímár József

 

 

9:35 - 10:05 Patológiai diagnosztika

Prof. Dr. Tímár József

 

10:05 - 10:35  Nukleáris diagnosztika

Prof. Dr. Borbély Katalin

 

10:35 - 11:05 Onkológia

Prof.Dr. Kásler Miklós

 

11:05 - 11:35 Kardiológia

Prof.Dr. Merkely Béla

 

11:35 - 12:05 Dermatológia

Prof.Dr.Kemény Lajos

 

12:05 - 12:35 Pszichiátria

Prof.Dr. Bitter István

 

12:35 - 13:15

Ebédszünet

 

 

 

III. SZIMPÓZIUM

13:15 - 16:00

13:15 - 13:20

Megnyitó

 

 

Üléselnökök: Prof.Dr. Horváth Attila és Prof.Dr. Csiba László

 

 

13:20 - 13:50 Diabetes

Dr. Várkonyi Tamás

 

13:50 - 14:20 Neurológia

Prof.Dr. Bereczki Dániel

 

14.20 - 14:50 Aneszteziológia és intenzív terápia

Prof.Dr. Fülesdi Béla

 

14.50 - 15.20 Sebészet

Prof.Dr. Harsányi László

 

15:20 - 15:50 Ortopédia

Prof. Dr. Hangody László

 

15:50 - 16.00

Zárszó

  


 
 
   


 


 


 


 


 

 

 

 


 

 


 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?

Hírek
Elismerés

dr. Nagy Edit kolléganőnk - Nemesnádudvar, majd Bácsborsód háziorvosa eddigi munkásságáért a Szegedi Tudományegyetem Családorvosi Tanszékétől a "főorvos" titulust kapta. Gratulálunk!

tovább >>


Kinevezés

Tegnap vehettem át címzetes egyetemi docensi kinevezésem. Úgy vélem, ez egy egész csapat elismerése, hisz nem csak én dolgozom a hátrányos helyzetű betegek ellátásával. Mindenkinek nagyon köszönöm a sok-sok éves együttműködést és munkálkodást! dr. Simek Ágnes

tovább >>Linkek
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!